Valårets upptakt i Almedalen

Till den historiska platsen i Almedalen kommer samtliga 8 partiledare och språkrör att hålla sina tal. Talen sänds i TV samt radio och på plats framför scenen i Almedalen sitter partikamrater, vänner och anhöriga. På båda sidorna om talaren finns teckenspråkstolkar samt skrivtolkar. Man talar mycket om tillgängligheten i Almedalen, så självklart finns dessa tolkar på plats. De flesta av partierna erbjuder i år även syntolkning. 

Vad är då syntolkning och behövs det. - De med synnedsättning hör ju vad som sägs även om det inte ser de som talar, är något som Peter Lilliecrona från Syntolkning nu hör, då han försöker förklara varför synsvaga kan behöva syntolkning av lokalen, medverkande, publik, kroppsspråk och allt annat som seende ser. 
I ansökan till det officiella programmet skall arrangören markera vilka tillgänglighetsaspekter som uppfylls. I programmet visas sedan tillgängligheten med symboler i anslutning till evenemangsinformationen. 
Symbolerna på bilden, sett från vänster till höger, markerar allergihänsyn, teleslinga, syntolkning, teckenspråkstolkning, entré tillgänglig för rullstol, toalett tillgänglig för rullstol och webbsändning.

Vad betyder tillgänglighet för dig? Almedalsveckan står för att vara öppet och tillgängligt för alla. Det innebär att vi tillsammans skapar evenemang som är tillgängliga för så många som möjligt. Arrangören är den som ansvarar för innehåll, genomförande och tillgänglighet vid varje enskilt evenemang.

Den 7 juni och mindre än en månad kvar så presenterades 36 av 3511 evenemang som tillgängliga med hjälp av syntolkning, via Almedalsveckans informationssida. Med erfarenhet från 2017 vet vi att några fler kommer tillkomma men också att några markerar syntolkning för sitt evenemang i tron att det är teckenspråkstolkning. Några andra tycker sedan på plats att deras program inte behöver syntolkas. 

Bilden visar fyra bilder från 2017 där syntolken förbereder sig. Det gäller att känna in området och testa tekniken samt vara behjälplig kring de platser som reserverats för tillgänglighet. Dessutom låta sig kontrolleras, på alla sätt, innan man tar plats nära talaren. Från sin plats ser sedan syntolken ut över publikhavet och presenterar detta och mycket mer för de som sitter nära scenen och lyssnar.

Följande riksdagspartier finns den 7 juni med på listan över tillgängliga evenemang och partiledartalen kommer syntolkas. 

1 juli - Ulf Kristersson, Moderaterna

3 juli - Jan Björklund, Liberalerna

4 juli - Annie Lööf, Centerpartiet

5 juli - Stefan Löfven, Socialdemokraterna

6 juli - Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna

8 juli - Isabella Lövin, Miljöpartiet

Den 3 juli kommer också Berghs School of Communication låta syntolka sina evenemang Rakt över gatan från huvudentrén till Best Western Strand Hotell, Strandgatan 34

 • Kreativitet - från bisats till huvudtes?
 • Osynliga murar och blinda fläckar - varför är inkluderande kommunikation så svårt?
 • Gamla karriärvägar blir återvändsgränder och talang en färskvara - ledarskapets nya utmaningar?

Övriga programpunkter som anmält att de kommer erbjuda syntolkning är:

 • Måndag hela veckan? Har kompetensutvecklingsambitionen gått i stå?
 • Samma möjlighet att bli vuxen?
 • Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv?
 • Hur kan vi inkludera fler i arbetslivet genom universellt utformade arbetsplatser?
 • Jag ger upp LSS! – Om att ha dövblindhet
 • Hållbarhet och tillväxt – är de förenliga?
 • Hur ska kraft och engagemang på landsbygden tas till vara när smarta staden växer?
 • Hur ska du rekrytera för att inte missa kompetensen?
 • Hur skapar vi intermodala transportsystem för hållbar utveckling, global handel och konkurrenskraft?
 • Funktionshinder? Funktionsnedsatt? Vad får man säga?
 • Ingen leker med mitt barn – är det för att jag har dövblindhet?
 • Så gör vi flyget hållbart
 • Kan våld i nära relation hos personer med intellektuell och psykisk funktionsvariation förebyggas?
 • Behöver Sverige fortfarande en sär-skild skola?
 • Kan en Assistanshund vara en livräddare?
 • Kan okunskap döda? Statistik visar att hälsan försummas hos personer med utvecklingsstörning
 • Så blir ditt Agenda 2030-arbete verkligt hållbart
 • En daglig verksamhet enligt LSS med innehåll och mening - Vilka är hindren?
 • Hur ska alla barn få del av idrottens positiva effekter?
 • Mångårig väntan på gruppbostad – varför har unga med utvecklingsstörning satts på undantag?
 • Vilka hamnar utanför vårt digitala samhälle?
 • Insikt, identitet, individ
 • Alla väljare räknas – är valet tillgängligt för alla?
 • Alltid utanför – vems fel? – Om att ha dövblindhet
 • Anställningsbarhet eller inte hos offentlig sektor
 • Digital delaktighet – inte för alla?
 • Kan politik bli begriplig för alla?
 • En attraktiv sjukvård – så löser vi personalförsörjningen i sjukvården
 • Efter krisen - hur skapar vi ett gemensamt lärande?
 • Är digitaliseringen en möjlighet eller ett hot mot demokrati och lika rättigheter?

Kontakt:
Peter Lilliecrona, ordförande i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Redan 2005 fanns syntolkning på DVD. 2011 fick Svenska Filminstitutet uppdraget av regeringen att se över möjligheten till inspelad syntolkning, enkelt förmedlad till biobesökarna. Numera sker syntolkning av via de bioappar som SFI medverkade till. Appen fungerar även till flera filmer som streamas eller visas på TV.
Public Service och UR har under flera använt inspelad syntolkning. 2014 började man med hjälp av Syntolkning Nu i Sverige att livesyntolka direktsändningar som Guldbaggegalan, Melodifestivalen och Allsång på Skansen. Det är myndigheten för press, radio och tv som ställer kraven på mediabolagen om hur mycket/lite som skall syntolkas.
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.
Ännu 2018 klassas inte syntolkning som ett hjälpmedel och många månniskor exkluderas därför från olika former av evenemang.

Taggar:

Om oss

Syntolkning Nu bildades 2010 som en ideellt arbetande förening. Redan på 90-talet var flera av de utbildade och verksamma syntolkarna i arbete. Då syntolkning som hjälpmedel inte är en nationell angelägenhet finns inte heller någon samordning, utöver den som föreningen gör. I och med detta är man Sveriges största arrangör av livesyntolkningar samtidigt som man informerar om andras arbete. Syntolkning Nu arbetar utan verksamhetsbidrag och till största delen är det arrangörer och distributörer som ansvarar för att deras evenemang syntolkas och görs tillgängliga. Föreningen verkar också för att fler personer, oavsett ålder, skall få möjlighet att besöka evenemang, när de själva vill. Idag arbetar föreningen även med att på spelfilmer spela in ljudspår med syntolkning och på utländska filmer även uppläst textremsa. Syntolkning Nu arbetar även med att sprida information om den syntolkningsverksamhet som bedrivs runt om i Sverige. Detta för att fler arrangörer, arenor, producenter skall förstå det positiva som det innebär att eventet tillgängliggörs med hjälp av syntolkning.För mer information se våra hemsidor:www.alltomsyntolkning.nu - Allmänt från föreningenwww.syntolkcentralen.se - Om våra bio/tv/info filmer