I spåren av #metoo: TCO lanserar ny handbok mot sexuella trakasserier

Idag lanserar TCO en ny handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet. Boken släpps på ett seminarium i Almedalen där bland andra kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och TCO:s ordförande Eva Nordmark pratar mer om hur #metoo gått från hashtag till handling.

Min förhoppning är att #metoo kan leda till en bättre och tryggare arbetsmiljö för de tusentals kvinnor som under hösten samlades i gemensamma upprop mot sexism, kränkningar och övergrepp. För att det ska bli verklighet behöver vi stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier på våra arbetsplatser. Vår nya handbok kan vara ett stöd i det arbetet, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

Redan 2013 tog TCO fram ”Bryt tystnaden”, en handbok om sexuella trakasserier i arbetslivet. Bryt tystnaden fokuserade på det regelverk som då var uppbyggt runt diskrimineringslagen. Sedan dess har det tillkommit förstärkningar av arbetsgivares skyldigheter att bedriva aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering, däribland sexuella trakasserier.

– Tack vare #metoo har vi brutit tystnaden och satt en ny norm där vi kräver ett slut på alla former av sexuella trakasserier och diskriminering. Nu är det upp till oss alla att se till att hålla fast vid det. Vi tänker inte backa tillbaka in i tystnaden, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

Handbok för fackligt förtroendevalda
Den nya handboken vänder sig till fackligt förtroendevalda, och är en praktisk guide i arbetet mot sexuella trakasserier, och ett stöd för att förtroendevalda ska kunna vara pådrivande så att arbetsgivaren uppfyller kraven i både diskrimineringslagen och arbetsmiljölagstiftningen.

Handboken har två huvudteman

1.       Det förebyggande arbetet för att förhindra förekomsten av sexuella trakasserier och repressalier som sker i samverkan mellan arbetsgivare och den fackliga organisationen och dess förtroendevalda.
2.      Vad som krävs om sexuella trakasserier inträffar på arbetsplatsen.

Du kan ladda ner handboken här www.tco.se/handbok-mot-sexuella-trakasserier

 Mer om seminariet i Almedalen 2 juli kl 15:00-15:45 Metoo – från hashtag till handling.

För mer information:

Sandra Zetterman, presskommunikatör, 072-573 77 80, sandra.zetterman@tco.se
Lise Donovan, chefsjurist, 070-285 62 10, lise.donovan@tco.se

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 förbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar.

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Taggar:

Om oss

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 13 fackförbund med över 1,4 miljoner medlemmar. Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd. Läs mer på www.tco.se

Prenumerera

Media

Media