Arbetsgivarna inom industrin håller pressträff med anledning av Opos slutliga hemställan

Tid: fredag 31/3  kl. 12:00

Plats: Storgatan 5, Teknikföretagen

Fack och arbetsgivare håller sina respektive pressträffar i samma lokaler. Först Facken inom industrin och sedan arbetsgivarna. 

Vid pressträffen medverkar:

Arbetsgivarorganisationerna inom industrin

VD

Klas Wåhlberg, Teknikföretagen

Per Hidesten, Industriarbetsgivarna

David Johnsson, TMF

Marie Söderqvist, Livsmedelsföretagen

Lena-Liisa Tengblad, SLA

Jonas Hagelqvist, IKEM

Ravindra Parasnis, Grafiska Företagen

Förhandlingschef

Anders Weihe, Teknikföretagen (samt VD Teko)

Maria Möller, SLA

Per Widolf, Industriarbetsgivarna

Eva Glückman, TMF och Grafiska Företagen

Lars Askelöf, IKEM

Anders Canemyr, Livsmedelsföretagen

Presskontakt:

Anna Lööf, pressansvarig, Teknikföretagen, 0725-232580

Marina Lähteenmaa, kommunikationschef, Industriarbetsgivarna, 073-779 90 30

Ulla Nyman, chef opinionsbildning, IKEM, 070-595 81 48

Anne Rådestad, kommunikationschef, TMF, 070-562 72 04

Jimmy Sandell, kommunikationschef, Livsmedelsföretagen, 073-355 06 07

Maria Wikström, kommunikationschef, Grafiska Företagen, 070-532 68 02

Linus Ljungström, kommunikatör, SLA, 070-782 68 37

Taggar: