Dela

Om oss

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Vi finns över hela Sverige och bistår 3900 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vi hjälper dem att lyckas.

Citat

I Europa framstår Storbritannien som ett av få positiva undantag.
Bengt Lindqvist, ekonom
Den statsbudget som regeringen presenterat ger ökade kostnader för företagen och det ger färre jobb för den konkurrensutsatta exportsektorn. Svårare än så är det inte.
Anders Rune, chefekonom
En fortsatt osäker efterfrågan i Europa begränsar möjligheterna till ökade volymer.
Anders Rune, Chefekonom
Expansionen utomlands har inte skett på bekostnad av sysselsättning i Sverige. Tvärtom är företagens framgångar utanför landet en förutsättning för jobben i Sverige.
Anders Rune, chefekonom
Utvecklingen under andra kvartalet går ungefär i samma takt som under det första.
Anders Rune, chefekonom
Alla grundskolor bör ha en behörig lärare med ansvar för teknikämnet .
Tobias Eriksson, ansvarig kompetensförsörjning
Återhämtningen i konjunkturen går trögare och risken för fortsatta personalneddragningar ökar.
Anders Rune, Chefekonom
För Teknikföretagen är det givetvis glädjande att ett stort, globalt företag som ÅF väljer att vara medlem hos oss och för vår styrelse blir Jonas Wiström ett välkommet tillskott.
Johan Ekesiöö, ordförande Teknikföretagen
Det sammantagna orderläget i slutet av året visar att konjunkturen fortsätter att förbättras men i begränsad omfattning.
Anders Rune, Chefekonom
Många företag har förändrat sin bemanningsstrategi och ökat andelen inhyrda jämfört med före finanskrisen 2008-2009.
Robert Tenselius, ekonom
Vi ser en tilltagande produktion för bilindustrins leverantörer, men viss oro måste samtidigt uttryckas vad gäller konkurrensförutsättningarna för verksamheterna i Sverige.
Anders Rune, chefekonom
Ordertillväxten har fortsatt men i en mer dämpad takt, särskilt på hemmamarknaden.
Anders Rune, chefekonom Teknikföretagen
Det känns särskilt roligt att filmen, som har bäring på den svenska innovationsandan och våra 3 600 medlemsföretag i Sverige, har fått uppmärksamhet och står sig i internationell konkurrens.
Johan Grauers, projektledare Teknikföretagen
Vi ser nu generellt fler order och fler företag än tidigare har ökat utnyttjandet av sin produktionskapacitet.
Anders Rune, chefekonom
Undersökningen omfattar uppgifter från 499 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 626 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 79 % på export.
Teknikföretagen
Antalet anställda tror vi däremot fortfarande kommer att minska med 4 procent i år.
Anders Rune, chefekonom Teknikföretagen
Martin Magnusson & Co är handskmakaren som genom att bjuda in professionella användare i designprocessen gjort familjeföretaget till en kommersiell framgångssaga och Hestra till ett starkt globalt varumärke.
Stora Designprisets jury
Med Johan Ekesiöö får Teknikföretagen ännu en ordförande med gedigen bakgrund och lång erfarenhet inom industrin.
Åke Svensson, vd Teknikföretagen
Avtalet ger stabila planeringsförutsättningar för Sveriges så betydelsefulla exportindustri.
Åke Svensson, vd
Nedgången är nu mer begränsad jämfört med det omfattande fallet tidigare under fjolåret.
Anders Rune, chefekonom
Kombinationen hög ökningstakt och stärkt svensk krona har resulterat i att kostnadsläget för industrin i Sverige nu är besvärande högt.
Anders Rune, chefekonom
Vår sammanställning av utfallet 2012 och årets fjärde kvartal överensstämmer väl med de preliminära uppgifter för Sveriges ekonomi som SCB presenterat i dag.
Anders Rune, chefekonom
- Den kraftiga minskningen av teknikhandeln är ytterligare ett bevis på hur den exportledda nedgången i konjunkturen i ökad omfattning påverkar Sveriges ekonomi negativt.
Anders Rune, chefekonom
Situationen är mycket allvarlig och parterna måste nu ta ansvar för att skapa stabilitet genom avtal som gör det möjligt för företagen att planera på längre sikt.
Åke Svensson, vd
Ordervolymerna faller mer än tidigare under året och därmed kommer antagligen kapacitetsutnyttjandet och behovet av arbetskraft minska ytterligare i början av 2013.
Anders Rune, chefekonom
Det är tydligt att konjunkturnedgången den här gången kommer att påverka svensk ekonomi på betydligt bredare front än förra gången.
Anders Rune, chefekonom
– Vår förhoppning är att rapporten ska starta en diskussion om hur en lag som reglerar anställningar och uppsägningar bör se ut i framtiden.
Anders Weihe, förhandlingschef
Den exportledda nedgången under andra halvåret 2011 i kombination med ökade kostnader slog hårt mot industrins vinstmarginaler i Sverige.
Anders Rune, chefekonom
- Vi ser nu tydligt hur den exportledda nedgången alltmer även påverkar mindre och mer hemmaorienterade företag.
Anders Rune, chefekonom
Maskinindustrin kommer att göra ett rekordår i USA, men vi måste samtidigt räkna med ett ökat negativt bidrag från EU framöver.
Anders Rune, chefekonom
Positivt är att ordervolymerna sammantaget är mer oförändrade jämfört med årets första kvartal.
Anders Rune, chefekonom
Låga investeringar och ett minst sagt skakigt Europa talar för en mer utdragen lågkonjunktur. Tvärt emot vad många ekonomiska bedömare gett uttryck för under senare tid.
Anders Rune, chefekonom
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp