Påfallande trögt

Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets första kvartal visar att efterfrågan är fortsatt svag för flertalet företag inom industrin. Kapacitetsutnyttjandet är oförändrat på låg nivå och efterfrågan på produktionspersonal fortsätter att minska.

– Att efterfrågan på produktionspersonal fortsätter att minska är en direkt följd av att produktionen inte kommit igång tillräckligt. Återhämtningen i konjunkturen går trögare än väntat och eftersom nedgången i produktionen de senaste två åren varit betydligt mer omfattande än den anpassning nedåt av personalstyrkan som företagen hittills genomfört, ökar nu risken för fortsatta personalneddragningar, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

Återhämtningen i konjunkturen har även under årets första kvartal haft svårt att ta fart, vilket syns tydligt i företagens rapporter om personalbehov och hur de utnyttjar sin produktionskapacitet. Därtill är det fortfarande fler branscher och grupper av underleverantörer som har en dämpad orderingång än de som ökar. Den dämpade orderingången på hemmamarknaden för teknikindustrin indikerar att det även i ett kortare perspektiv framåt kan gå trögt. Underleverantörerna rapporter innehåller samma budskap.

Mer hoppingivande är att exportorderingången har ökat och det är i första hand bil- och transportmedelsindustrin som återigen lyfter siffrorna. Produktionsmässigt kan det här dock visa sig vara en svacka i början av året efter de stora utleveranser som redan skett.

Undersökningen omfattar uppgifter från 507 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 587 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 78 procent på export.

Rapporten bifogas och finns även på www.teknikforetagen.se tillsammans med en filmad kommentar med Anders Rune.

Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36, 070-585 53 01

Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34, 070-234 74 70

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Återhämtningen i konjunkturen går trögare och risken för fortsatta personalneddragningar ökar.
Anders Rune, Chefekonom