Stark inledning av året

Report this content

Orderingången fortsätter växa . Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets första kvartal. Ordertillväxten är särskilt positiv på export. Det gäller bilar, maskiner och för alltfler metallvaruföretag. Den sammantagna nivån på orderstockar indikerar en positiv utveckling av produktionen den närmaste tiden. Kapacitetsutnyttjandet är oförändrat högt och bristen på tekniker har stigit ytterligare. Efterfrågan på yrkesarbetare är hög, men här har andelen företag som rapporterar brist dämpats något.

– Årets första konjunkturbarometer visar att högkonjunkturen håller i sig. Bilindustrin visar fortsatta framgångar, metallvaruföretagen lyfter på export och en ökad orderingång till maskinindustrin förstärker intrycket av en robust konjunktur, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom, i en kommentar till företagens rapportering om utvecklingen under årets första kvartal.

- Det finns också områden inom industrin som inte går lika starkt framåt, exempelvis leverantörer till elektroindustrin och de som har bygg- och anläggningsindustrin som kunder, tillägger Anders Rune.

Undersökningen omfattar uppgifter från 527 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 644 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 79 procent säljs på export.

Teknikföretagens konjunkturbarometer utges i mars, juni, september och december. I år fyller barometern 25 år.

Rapporten bifogas och finns även på www.teknikforetagen.se där även filmade kommentarer med Anders Rune finns.

För mer information, kontakta:

Anders Rune, Chefekonom     08-782 08 36, 070-585 53 01

Bengt Lindqvist, ekonom         08-782 08 34, 070-234 74 70

Taggar:

Dokument & länkar