Konjunkturbarometer för första kvartalet

Onsdagen den 8 mars kl. 07.00 presenterar Teknikföretagen sin konjunkturbarometer för årets första kvartal.

Undersökningen omfattar uppgifter från 540 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 642 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 80 procent på export.

Teknikföretagens konjunkturbarometer innehåller uppgifter om den senaste utvecklingen för bil- och transportmedelsindustrin, maskinindustri, elmaskiner och elektronik, instrumentindustri samt för metallvaruföretag. Därtill redovisas utvecklingen för ett stort antal leverantörer till olika grupper av teknikindustri samt till bygg- och anläggningsindustrin.

Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometrar visar företagens egna beskrivningar av det faktiska läget kvartal för kvartal. Undersökningarna presenteras i början av mars, juni, september respektive december.

Rapporten publiceras på www.teknikforetagen.se kl. 07.00 onsdagen den 8 mars tillsammans med en filmad kommentar med Anders Rune, chefekonom på Teknikföretagen, samt via Cision.

För mer information, kontakta:

Anders Rune, chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 01

Bengt Lindqvist, ekonom 08-782 08 34, 070-234 74 70

Taggar:

Dokument & länkar