Konjunkturbarometern för andra kvartalet

Onsdagen den 12 juni kl. 07.00 presenterar Teknikföretagen sin konjunkturbarometer för årets andra kvartal.

Undersökningen omfattar uppgifter från 499 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 626 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 79 % på export.

Teknikföretagens konjunkturbarometer innehåller uppgifter om den senaste utvecklingen för bil- och transportmedelsindustrin, elmaskiner, instrument och tillverkare av industrimaskiner samt metallvaruföretag. Därtill redovisas utvecklingen för leverantörsföretag till dessa sektorer samt till bygg- och anläggningsindustrin.

Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometrar visar företagens egna beskrivningar av det faktiska läget kvartal för kvartal. Undersökningarna presenteras i början av mars, juni, september respektive december.

Rapporten publiceras på www.teknikforetagen.se kl. 07.00 onsdagen den 12 juni tillsammans med en filmad kommentar med Anders Rune samt via Cision.

Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36, 070-585 53 01

Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34, 070-234 74 70

Taggar:

Citat

Undersökningen omfattar uppgifter från 499 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 626 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 79 % på export.
Teknikföretagen