Orderingången minskar på bred front

Utvecklingen under årets tredje kvartal visar att konjunkturen fortsätter nedåt. Orderfallet omfattar alla grupper av leverantörer och delbranscher med elmaskiner och transportmedelsindustri som enda undantag. Att nedgången sker på bred front framgår också av att efterfrågan på yrkesarbetare nu minskar över hela linjen. Teknikföretagens konjunkturindex indikerar att även produktionen fortsätter nedåt.

- Vi ser nu tydligt hur den exportledda nedgången alltmer även påverkar mindre och mer hemmaorienterade företag, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune. Särskilt de svenska leverantörerna påverkas och här ser vi hur ordervolymerna minskar i volym för samtliga grupper, både på export och hemmamarknad.

- Även mer investeringsberoende företag, vilka regelmässigt släpar efter, påverkas nu i ökad omfattning av konjunkturnedgången. Då maskinindustrins hemmaorder visat sig vara en god indikator för industrins investeringar i Sverige framöver är den hittillsvarande nedgången ett oroande tecken, säger Anders Rune.

Teknikföretagens konjunkturbarometer omfattar uppgifter från 514 företag/koncerner (varav 259 är leverantörsföretag) med en sammanlagd försäljning på 540 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 78 % på export.

Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36, 070-585 53 01

Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34, 070-234 74 70

Taggar:

Media

Media

Citat

- Vi ser nu tydligt hur den exportledda nedgången alltmer även påverkar mindre och mer hemmaorienterade företag.
Anders Rune, chefekonom