Inhyrning för att hantera förändringar i efterfrågan

Den ekonomiska oro som följt i finanskrisens och skuldkrisens spår har ökat industrins behov av flexibilitet. Inhyrning har blivit ett allt viktigare verktyg för att uppnå denna flexibilitet, enligt en ny rapport från Teknikföretagen.

– Många företag har förändrat sin bemanningsstrategi och ökat andelen inhyrda jämfört med före finanskrisen 2008-2009, säger Teknikföretagens ekonom Robert Tenselius.

Drygt 17 000 personer är inhyrda från bemanningsföretag enbart i teknikbranschen, vilket motsvarar 5,8 procent av de anställda. Även antalet inhyrda från konsultföretag uppgår till ca 17 000 personer. Totalt sett är därmed antalet inhyrda, från både bemannings- och konsultbolag, drygt 34 000 personer. Det motsvarar 11,6 procent av de anställda.

Skälen till inhyrning varierar beroende på om det är arbetare eller tjänstemän som anlitas. På arbetarsidan handlar inhyrning om att företagen behöver snabb omställningsförmåga i samband med variationer i efterfrågan. Inhyrning av teknikkonsulter och tekniska specialister sker främst inom tidsbestämda projekt samt av kompetensskäl.

– I båda fallen kan företagen alltså lösa mer tillfälliga behov av kompetens och flexibilitet genom att komplettera sin kärnkompetens med inhyrd personal, säger Robert Tenselius.

Undersökningen som presenteras i rapporten är en uppföljning av tidigare studier från 2006, 2009 och 2011. Uppgifterna avser läget 2013 och undersökningen gjordes strax före semesterperioden.

För mer information, kontakta:

Robert Tenselius, ekonom, 08-782 08 32, 070-425 40 00

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Många företag har förändrat sin bemanningsstrategi och ökat andelen inhyrda jämfört med före finanskrisen 2008-2009.
Robert Tenselius, ekonom