Osäkerhet och utmaningar för svensk industri och handel

I den avtalsplattform som Facken inom industrin presenterade idag påstås att industrins konkurrenskraft har förbättrats, det är inte sant. Låg tillväxt, lägre produktivitet, svagare investeringar och höga arbetskraftskostnader gör att vi tvingas konstatera att den försämrats. Det är nu avgörande att vi kraftigt växlar ned kostnadsutvecklingen och förbättrar svensk konkurrenskraft. Arbetskraftskostnaderna i Sverige har ökat väsentligt mer än i omvärlden och trenden att arbetstillfällen flyttar utomlands är tydlig.Arbetsgivarna inom industrin, tillsammans med Svensk Handel kommenterar Facken inom industrins avtalsplattform och ger förutsättningarna inför avtalsrörelsen. Det är helt avgörande att den internationella konkurrenskraften blir utgångspunkten och att de inhemska sektorerna förstår och respekterar värdet av industrins normering.

Tid: 3 november, kl 08.30-09.30 - frukost fr o m kl 08.15

Plats: Jernkontorets stora sal, Kungsträdgårdsgatan 10, Kungsträdgården

  • De ekonomiska utsikterna för svensk industri och handel, Mats Kinnwall

  • Den internationella konkurrenskraftens verklighet, Lars Blak, vd för Aerosol och Marcus Westdahl, vd på EFG, European Furniture Group

  • Konsekvenserna inför avtalsrörelsen - Åke Svensson vd Teknikföretagen, Anna Nordin förhandlingschef Livsmedelsföretagen, Mattias Dahl förhandlingschef Svensk Handel

Kontakt:

Anna Lööf, Pressekretare Teknikföretagen

Mobil: 0725-232580

Taggar:

Om oss

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Vi finns över hela Sverige och bistår 3900 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vi hjälper dem att lyckas.

Prenumerera