Treårigt avtal klart för 300 000 anställda inom teknikindustrin

Teknikarbetsgivarna har nu en överenskommelse om nya avtal med sina fackliga motparter Unionen, IF Metall och Sveriges Ingenjörer. Avtalets värde är 6,8 procent över 36 månader och inkluderar bl.a. avsättningar till deltidspension.

– Det är bra att vi till slut kunde nå en överenskommelse. Det säger Teknikföretagens vd Åke Svensson som konstaterar att industrin ännu en gång satt ett märke för den övriga arbetsmarknaden.

– Avtalet ger stabila planeringsförutsättningar för Sveriges så betydelsefulla exportindustri.

Förutom nivåfrågan innehåller avtalet flera viktiga ändringar i villkorsfrågor som är positiva för våra medlemsföretag. De nya avtalen ger bl.a.

  • större flexibilitet i förläggningen av ordinarie arbetstid
  • bättre och enklare övertidsregler
  • deltidspension som möjliggör arbete längre upp i åren och underlättar generationsväxling.

– Den internationella konkurrensen är hård och lönekostnaderna i Sverige är mycket högre än i viktiga konkurrentländer. Därtill missgynnar den starka svenska kronan produktion i Sverige, vilket gör att situationen är fortsatt ansträngd för vår industri, avslutar Åke Svensson.

De nya avtalen träder i kraft den 1 april 2013 och löper fram till den 31 mars 2016.

För mer information, kontakta:

Anders Weihe, förhandlingschef 08-782 08 87

Tomas Undin, biträdande förhandlingschef 08-782 09 10

Taggar:

Citat

Avtalet ger stabila planeringsförutsättningar för Sveriges så betydelsefulla exportindustri.
Åke Svensson, vd