God inledning av 2017 - Teknikföretagens konjunkturbarometer första kvartalet 2017

Bilindustrins framgångar fortsätter. Nu lyfter också orderingången för många leverantörer. För teknikindustrin är det främst exportorder som ökar även om den enskilt största exportbranschen, maskinindustrin, fortfarande visar en jämförelsevis svag ordertillväxt. På hemmamarknaden är uppgången sammantaget mindre markant än för exporten. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande samt behovet av ingenjörer och yrkesarbetare har fortsatt öka jämfört med föregående kvartal.

– Teknikföretagens konjunkturbarometer visar att året börjar bra konstaterar chefekonom Anders Rune. Rapporten innehåller företagens egna beskrivningar av orderingång, utnyttjande av produktionskapaciteten och hur de ser på behovet av nyckelpersonal.

– Under lång tid har orderingången varit påfallande begränsad för leverantörsföretagen. Det är ett positivt trendbrott att dessa nu med relativt få undantag rapporterar ökad orderingång. Fastare mark för de många leverantörsföretagen i Sverige är en sedan länge efterlängtad nyhet avslutar Anders Rune.

Undersökningen omfattar uppgifter från 540 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 642 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 80 procent säljs på export.

Rapporten bifogas och finns även på www.teknikforetagen.se

För mer information, kontakta:

Anders Rune, chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 01

Bengt Lindqvist, ekonom 08-782 08 34, 070-234 74 70

Taggar: