Ordertillväxt men inget lyft i konjunkturen

Orderingången fortsätter sammantaget att öka i samma omfattning som tidigare i år. Detta visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets andra kvartal. Kapacitetsutnyttjandet ligger kvar på oförändrat låg nivå.

– Utvecklingen under andra kvartalet går ungefär i samma takt som under det första. Orderingången på export ökar i nästan samma relativt goda takt som tidigare och det ser nu något bättre ut för hemmaorder. I likhet med tidigare är det bil- och transportmedelindustrin som har en mer markant ordertillväxt, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

Bilden är samtidigt splittrad.

– Positivt är att maskinindustrin rör sig uppåt, vilket vi ser som ett tecken på att den internationella investeringskonjunkturen långsamt förbättras. Mer negativt är att det är trögt för flertalet underleverantörer och här minskar ordervolymen på hemmamarknaden. Metallvaruföretagen rapporterar en direkt minskning i exportordervolymen och nedgången för metallbearbetande företag är också märkbar på hemmamarknaden. Så något direkt lyft i konjunkturen är (ännu) inte för handen.

Kapacitetsutnyttjandet ligger sammantaget kvar på en oförändrat låg nivå. Bristen på tekniker/ingenjörer är även den oförändrad och det för tredje kvartalet i rad. Mer positivt är att bristen på yrkesarbetare ökat tydligt om än från en låg nivå.

Undersökningen omfattar uppgifter från 506 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 580 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 80 procent på export.

Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36, 070-585 53 01

Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34, 070-234 74 70

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Utvecklingen under andra kvartalet går ungefär i samma takt som under det första.
Anders Rune, chefekonom