Minus på många håll, men med positiv profil

Produktionen för teknikföretag i Sverige väntas i år minska med 2 procent. Även om produktionen på många håll blir lägre än i fjol är den absoluta botten passerad. Antalet anställda i Sverige kommer däremot att fortsätta minska, enligt Teknikföretagens uppdaterade konjunkturprognos för 2013.

- Det är inom maskinindustrin, metallvaruföretagen och bilindustrin som siffrorna blir fortsatt negativa i år men den absoluta botten i produktion har sammantaget passerats enligt vår bedömning. Det är den låga produktionsnivån i början av året som förklarar att det ändå blir minus för helåret 2013, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

- I november i fjol bedömde vi att produktionen skulle minska med 3 procent men nu ser det ut att bli 2 procent. Det är framförallt en förväntat mindre negativ utveckling inom bil- och transportmedelsindustrin som ligger bakom revideringen. Antalet anställda tror vi däremot fortfarande kommer att minska med 4 procent i år.

För tele-, elektronik och instrumentindustrin samt för elmaskiner och -apparater räknar vi med positiva siffror även för helåret.

Ett särskilt stort problem för industrin i Sverige är att den starka kronan påtagligt försämrat intjäningsförmågan. Exporten av teknik från Sverige fortsätter därför att minska i värde med stora tal.

- En fortsatt stark krona i kombination med en svag marknad i Europa innebär fortfarande en risk för en sämre utveckling än den tillväxt vi nu ser framför oss, avslutar Anders Rune.

Rapporten och en filmad kommentar med Anders Rune finns på www.teknikforetagen.se.

Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36, 070-585 53 01

Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34, 070-234 74 70

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Antalet anställda tror vi däremot fortfarande kommer att minska med 4 procent i år.
Anders Rune, chefekonom Teknikföretagen