Lägre produktion och färre anställda nästa år

 Produktionen för teknikföretag i Sverige väntas avta med ytterligare 3 procent nästa år. Antalet anställda minskar med 4 procent, enligt Teknikföretagens konjunkturprognos för 2013.

- Utfallet i år blir sämre än vad vi tidigare räknat med, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

- I maj bedömde vi att produktionen skulle minska med 2 procent men nu ser det ut att bli 3 procent. Konjunkturnedgången har tagit fart under hösten, vilket också påverkar sysselsättningen. Produktionen minskar med 3 procent även under nästa år.

Totalt väntas antalet anställda minska med 6 procent eller med 18 000 personer sammantaget under åren 2012 och 2013. Neddragningarna har hittills gällt främst personal i produktionen, framöver kommer tjänstemän i ökad omfattning av påverkas av personalminskningar. Den kraftigt minskade sysselsättningen är i linje med de många varsel som kommit under hösten.

- Ett stort antal företag, och nu fler och fler mindre företag, har varslat personal och förklaringen är att företagen räknar med en utdragen lågkonjunktur framöver, säger Anders Rune. Den exportledda nedgången i konjunkturen har under hösten snabbt spridit sig till underleverantörer och många andra mer inhemskt beroende företag. Det är tydligt att konjunkturnedgången den här gången kommer att påverka svensk ekonomi på betydligt bredare front än förra gången. Nedgången har få likheter med den förra där särskilt exportindustrin fick en extremt kraftig, men mer kortsiktig nedgång, avslutar Anders Rune.

Rapporten och en filmad kommentar med Anders Rune finns på www.teknikforetagen.se. Presentation av rapporten görs av Anders Rune på scenen i Hall D på Elmia Subcontractor i Jönköping kl. 11.30. Anders Rune finns tillgänglig för frågor från kl. 09.00.

Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36, 070-585 53 01

Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34, 070-234 74 70

Taggar:

Citat

Det är tydligt att konjunkturnedgången den här gången kommer att påverka svensk ekonomi på betydligt bredare front än förra gången.
Anders Rune, chefekonom