Trög återhämtning

Orderingången för teknikföretag i Sverige fortsätter att öka, men i något mindre omfattning än tidigare. Teknikföretagens konjunturindex indikerar en fortsatt men något mer begränsad uppgång i produktionen.

– Före sommaren var det bil- och transportmedelsindustrin som drog industrin och många leverantörsföretag upp från konjunkturbotten. Ordertillväxten har sedan fortsatt men i en mer dämpad takt särskilt på hemmamarknaden, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

– Det är bl.a. byggindustrin som tynger och här är orderingången fortfarande fallande för de svenska leverantörerna. Ordertillväxten för bilindustrins leverantörer till kunder i Sverige har dämpats, men här bör vi ha i minnet att tillväxten före sommaren var mycket stark.

På export är takten i orderingången sammantaget klart högre och har inte heller dämpats mer än marginellt. Bil- och transportmedel fortsätter att öka starkt. För maskinindustrin är orderingången mer oförändrat svag. Men här rapporterar leverantörsföretagen ett lyft på export och här hemma, så ett omslag kan vara på gång. Dålig fart visar även metallvaruföretagen, mest beroende på låg aktivitet i byggindustrin.

Fortfarande är det endast 30 procent av företagen som utnyttjar sin produktionskapacitet fullt ut och det är enbart 12 procent som anger brist på yrkesarbetare. Båda siffrorna är dock något bättre än vad som rapporterades före sommaren.

– Sammanfattningsvis ser vi en fortsatt uppgång i konjunkturen även om uppgången i order just nu är något mer begränsad än före sommaren, avslutar Anders Rune.

Undersökningen omfattar uppgifter från 503 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 619 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 80 procent på export.

Rapporten bifogas och finns även på www.teknikforetagen.se tillsammans med en filmad kommentar med Anders Rune.

Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36, 070-585 53 01

Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34, 070-234 74 70

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Ordertillväxten har fortsatt men i en mer dämpad takt, särskilt på hemmamarknaden.
Anders Rune, chefekonom Teknikföretagen