Svenska teknikkoncerner ökar antalet anställda runt om i världen – men minskar i Sverige

Antalet anställda i svenska teknikkoncerner runt om i världen har ökat med drygt 30 procent från 2006 till 2013. Under motsvarande period har antalet anställda i Sverige minskat med 12 procent.

Det framgår av Teknikföretagens undersökning av utvecklingen i 32 ledande svenska teknikkoncerner under perioden 2006 till 2013.

Utomlands har företagen tillsammans ökat antalet anställda med över 180 000 personer. Detta samtidigt som de anställda i Sverige minskat med nästan 16 000. Den stora ökningen utomlands visar på en framgångsrik expansion internationellt, som också resulterat i många fler jobb.

– Expansionen utomlands har inte skett på bekostnad av sysselsättning i Sverige. Tvärtom är företagens framgångar utanför landet en förutsättning för jobben i Sverige, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till rapporten.

Kina är det land där ökningen varit störst under perioden med 47 000 anställda ytterligare i de svenska koncernerna. Även i Brasilien, Indien och USA har antalet ökat med runt 25 000 vardera.

I Kina är nu nära 70 000 personer anställda, vilket innebär att antalet snabbt närmar sig antalet i USA med 85 000 personer. Dessutom börjar antalet i Kina bli jämförbart med de drygt 120 000 personer bolagen har anställda i Sverige.

Ulrika Jönsson 08-782 08 15, 073-401 24 77

Anders Rune, chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 01

Taggar:

Citat

Expansionen utomlands har inte skett på bekostnad av sysselsättning i Sverige. Tvärtom är företagens framgångar utanför landet en förutsättning för jobben i Sverige.
Anders Rune, chefekonom