Botten passerad

Ökade ordervolymer både på export och hemma ger nu draghjälp uppåt för produktionen.  Den absoluta botten i lågkonjunkturen för teknikindustrin har därmed passerats. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets andra kvartal.

för alla storleksgrupper av företag, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

Tidigare var det enbart enstaka storföretag som rapporterade ökade order medan bilden mer generellt var fortsatt minskade ordervolymer, om då i mindre omfattning än tidigare.

Det är särskilt ökade order i bil- och transportmedelsindustrin som nu ger ett stort lyft för leverantörer i bilindustrin, men också fler order för andra grupper av underleverantörer som metallbearbetande företag. Däremot minskar exportorderna fortfarande för leverantörer till maskinindustrin respektive tele- och elektroindustrin samt för instrumentföretag. För leverantörer till byggindustrin minskar order både här hemma och på export.

– Vi ser nu generellt fler order och fler företag än tidigare har ökat utnyttjandet av sin produktionskapacitet. Här är nivån fortfarande låg, men detta indikerar att den absoluta botten för produktionen verkligen har passerats. Konjunkturbarometern för andra kvartalet är därmed väl i linje med vår prognos från maj där vi räknar med minus på många håll samtidigt som utsikterna för resten av året är mer positiva, avslutar Anders Rune.

Undersökningen omfattar uppgifter från 506 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 626 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 79 % på export.

Rapporten bifogas och finns även på www.teknikforetagen.se tillsammans med en filmad kommentar med Anders Rune. Här finns även Teknikföretagens senaste konjunkturprognos för 2013.

Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36, 070-585 53 01

Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34, 070-234 74 70

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi ser nu generellt fler order och fler företag än tidigare har ökat utnyttjandet av sin produktionskapacitet.
Anders Rune, chefekonom