Höga kostnader pressar svensk industri

Report this content

Jämfört med konkurrentländerna i Europa har kostnaden för arbetskraft i svensk industri stigit oroväckande mycket de senaste åren. Den jämförelsevis höga kostnadsnivån hotar konkurrenskraften, vilket visas i en ny rapport från Teknikföretagen.

Den svenska kostnadsnivån var hela 22 procent högre än i Euroområdet under 2012. Enbart under de senaste två åren har arbetskraftskostnaden inom tillverkningsindustrin ökat med 10,4 procent mot Euroområdet, räknat i gemensam valuta.

I jämförelse med Västeuropa har kostnadsläget ökat med 8,4 procent mellan 2010 och 2012. Den svenska arbetskraftskostnaden var därmed 13 procent högre än i Västeuropa under 2012.

Arbetskraftskostnaden i svensk tillverkningsindustri steg med över 4 procent 2012, mätt under årets tre första kvartal. Ökningstakten i Västeuropa var 2,7 procent, räknat i lokala valutor. I Euroområdet var den i samma storleksordning. Även under femårsperioden 2007-2011 var ökningstakten i Sverige klart högre än i Västeuropa och Euroområdet.

- Kombinationen hög ökningstakt och stärkt svensk krona har resulterat i att kostnadsläget för industrin i Sverige nu är besvärande högt, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

I rapporten konstateras också att eftersom kronan fortsatt att stärkas under inledningen av 2013 är det höga kostnadsläget i Sverige nu än mer besvärande för företagen.

För mer information, kontakta:

Anders Rune, chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 01

Robert Tenselius, ekonom, 08-782 08 32, 070-425 40 00

Taggar:

Citat

Kombinationen hög ökningstakt och stärkt svensk krona har resulterat i att kostnadsläget för industrin i Sverige nu är besvärande högt.
Anders Rune, chefekonom