Få ljuspunkter inför 2015

Utvecklingen inom Europa begränsar tillväxten för teknikindustrin. USA är främsta ljuspunkten, enligt Teknikföretagens konjunkturprognos för 2015..

– Tillväxtförutsättningarna inför 2015 har försämrats i takt med att efterfrågan i Europa ännu inte kommit igång. Europa betyder mest för utvecklingen i Sverige, betydligt mer än marknader där tillväxten är betydligt starkare som USA och Kina, säger Teknikföretagens ekonom Bengt Lindqvist i en kommentar till den nya prognosen.

Politisk oro alltsedan Rysslands annektering av Krim i våras och en sämre efterfrågan i bl.a. Norge påverkar investeringsklimatet negativt och Teknikföretagen räknar därför med att maskinindustrin i Sverige får en oförändrad produktionsnivå 2015. Bättre väntas det gå för transportmedelsindustrin meden ökning på fem procent. Sammantaget räknar vi med en tillväxt i produktionen på låga två procent nästa år. En så svag produktionstillväxt innebär sannolikt inte någon nettoökning i antalet anställda i de svenska verksamheterna.

– I Europa framstår Storbritannien som ett av få positiva undantag. Störst anledning till optimism gäller USA där vi bedömer att tillväxten i teknikindustrin ökar med fem procent också nästa år. Optimismen gäller både fordonsindustrin och tillskillnad från Europa även maskinindustrin.

I det fall euron fortsätter minska i värde mot USD, blir det en positiv faktor för EU-områdets exportindustri. För teknikindustrin i Sverige som f.n. får ut bättre exportpriser skulle å andra sidan det visserligen vara positivt för försäljningen i USA, men omvänt mer negativt för konkurrenskraften mot Europa, avslutar Bengt Lindqvist.

Rapporten och en filmad kommentar med Anders Rune finns på www.teknikforetagen.se.

Presentation av rapporten görs av Bengt Lindqvist (070-234 74 70) på Elmia i Jönköping tisdagen den 11 november kl. 11.00, Stora Scenen, Hall D.

För mer information, kontakta:

Anders Rune, chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 01

Bengt Lindqvist, ekonom 08-782 08 34, 070-234 74 70

Taggar:

Citat

I Europa framstår Storbritannien som ett av få positiva undantag.
Bengt Lindqvist, ekonom