Nära och professionellt - så ska återbruket öka

Report this content

Tvåhundra ton verktyg kan användas igen. Och igen. Likaså tusen ton möbler, åttio ton cyklar och sjuttio ton leksaker. Listan är lång på de saker som idag slängs på Tveta och Returen men som skulle kunna användas igen. Det visar två nya rapporter, som på uppdrag av Telge Återvinning och Södertälje kommun, tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Varje år samlar Södertälje kommun och Telge Återvinning in cirka 14 000 ton grovavfall från hushållen. Grovavfall är sådant som är för stort för att samlas in vid vanlig sophämtning. Till allra största del görs detta genom Tveta och Returens. En del av grovavfallet utgörs av trädgårdsavfall och annat som inte har bedömts relevant för återanvändning men hela 7400 ton, drygt hälften av grovavfallet kan alltså vara intressant för återanvändning.

Rapporterna belyser flera utvecklingsområden där åtgärder måste genomföras för att kunna ta till vara på de resurserna som idag går till avfall istället för återanvändning.

Johanna Göransson, Marknads- och försäljningschef på Telge Återvinning kommenterar:

- Vi ser att fler möjligheter till bostadsnära, arbetsplatsnära och konsumentnära återanvändning behöver utvecklas. Även kommersiella aktörer, handeln, behöver utveckla sina affärsmodeller och erbjudanden så att de i högre grad tar tillbaka saker som de har sålt.

Andra åtgärder som rapporterna föreslår handlar om att ideella aktörer behöver öka sin kapacitet att ta emot saker, samt att digitala delningstjänster kan underlätta transport och förmedling av saker.

- Ett realistiskt mål är att vi inom tio år återanvänder minst tio procent av det som idag slängs på återvinningscentralen, säger Johanna Göransson.

Tomas Thernström, Avfallsstrateg på Södertälje kommun, som också är med i projektet fyller i:

– Potentialen är stor, återanvändning kan minska behandlingskostnader för avfall och bidrar till resurseffektivitet och minskade klimatutsläpp, men för att förverkliga potentialen krävs det nya förhållningssätt, ökad samverkan och att återanvändningen professionaliseras i alla led.

I en kommun av Södertäljes storlek slängs exempelvis varje år:

  • 1 000 ton möbler
  • 400 ton husgeråd
  • 200 ton elektronik
  • 200 ton verktyg
  • 100 ton mattor
  • 80 ton cyklar
  • 70 ton leksaker
  • 60 ton kläder
  • 40 ton sport- och fritidsutrustning
  • 20 ton skor

Rapporterna i sin helhet kan du läsa här https://www.ivl.se/download/18.a9777d8170f852f33f4f/1585044977192/C501.pdf

Vid frågor:

Johanna Göransson, Marknadschef Telge Återvinning, telefon: 08-550 227 32 alt. mejl Johanna.Goransson@telge.se

Telges pressjour, telefon: 08-550 220 50 alt. mejl: pressjour@telge.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi ser att fler möjligheter till bostadsnära, arbetsplatsnära och konsumentnära återanvändning behöver utvecklas. Även kommersiella aktörer, handeln, behöver utveckla sina affärsmodeller och erbjudanden så att de i högre grad tar tillbaka saker som de har sålt.
Johanna Göransson, Marknads- och försäljningschef på Telge Återvinning
Potentialen är stor, återanvändning kan minska behandlingskostnader för avfall och bidrar till resurseffektivitet och minskade klimatutsläpp, men för att förverkliga potentialen krävs det nya förhållningssätt, ökad samverkan och att återanvändningen professionaliseras i alla led.
Tomas Thernström, Avfallsstrateg på Södertälje kommun