Dela

Om oss

Telge Återvinning är en av de största återvinningsaktörerna i Stockholmsregionen. Varje år samlar bolaget in 200 000 ton hushålls- och industriavfall från Södertälje med omnejd. I dagsläget återvinns cirka 98 procent av avfallet.

Kontakt

 • Pressjour
  08-550 220 50
 • Hanna Sarlén

  Presskontakt


  08-550 230 52
 • Citat

  Vi blir först i Sverige med detta verifikat. Nu får vi svart på vitt vilken nytta vi gör när vi lämnar vårt avfall
  Vesa Hiltula, vd för Telge Återvinning
  Genom att öppna Returen på söndagar kan vi korta både köerna på Tveta och resvägen för de som bor närmare Returen
  Kicki Carlsson, kommunikatör på Telge Återvinning
  Green weekend ska bli en kontrast till Black week med fokus på det cirkulära samhället
  Kicki Carlsson, kommunikatör på Telge Återvinning
  Allt vi gör handlar om cirkularitet och resurseffektivitet. Samarbetet med Tiptapp är ett sätt att kvalitetssäkra för kunderna
  Kicki Carlsson, kommunikatör Telge Återvinning
  Om vi agerar nu så har vi en chans att uppfylla miljömålen
  Maria Brus Lundell, chef Produktion och Distribution, AO Nät och Miljö.
  med papperspåsen räknar vi med att få in mer rent värdefullt matavfall som kan gå till biobränsle
  Maria Brus Lundell, chef Produktion och Distribution, AO Nät och Miljö.
  Vi utvärderar varje omgång och gör anpassningar till nästa
  Kicki Carlsson, kommunikatör Telge Återvinning
  Vi är först i Europa med denna typ av lösning och intresset från andra liknande anläggningar är stort
  Katarina Sjöberg, miljöansvarig på Telge Återvinning
  Vi tillverkar en superprodukt för odlingsjord som samtidigt återför koldioxid i marken
  Håkan Karlsson, VD på Telge Återvinning
  vi hoppas på en stor klimatnytta och att denna verksamhet främjar teknikutveckling inom branschen.
  Naiara Pereira Cunha, ordförande Telge Återvinnings styrelse
  Nu utökar vi från 9 till 17 hållplatser
  Johanna Göransson, marknads- och försäljningschef, Telge Återvinning
  Vi ser att besöken till Tveta och Returen redan nu har ökat, och därför vill vi öppna Returen även på söndagarna under april och maj för att underlätta för invånarna
  Johanna Göransson chef marknad och försäljning på Telge Återvinning
  Vi ser att fler möjligheter till bostadsnära, arbetsplatsnära och konsumentnära återanvändning behöver utvecklas. Även kommersiella aktörer, handeln, behöver utveckla sina affärsmodeller och erbjudanden så att de i högre grad tar tillbaka saker som de har sålt.
  Johanna Göransson, Marknads- och försäljningschef på Telge Återvinning
  Potentialen är stor, återanvändning kan minska behandlingskostnader för avfall och bidrar till resurseffektivitet och minskade klimatutsläpp, men för att förverkliga potentialen krävs det nya förhållningssätt, ökad samverkan och att återanvändningen professionaliseras i alla led.
  Tomas Thernström, Avfallsstrateg på Södertälje kommun
  Det krävs bara ett kortvarigt stopp i avfallsinsamlingen för att kärlen ska bli överfulla. Det innebär mer mat för råttor och andra skadedjur som därmed förökar sig
  Kicki Carlsson, Marknadskommunikatör Telge Återvinning
  Biokol har fantastiska egenskaper att hålla kvar fukt och näring i jorden, samtidigt som det motverkar klimatförändringarna genom att binda kol i marken i tusentals år
  Håkan Karlsson, vd Telge Återvinning och Telge Nät
  Går helt i linje med Södertäljes miljö- och klimatarbete
  Naiara Pereira Cunha, styrelseordförande Telge Återvinning
  Vi vill hitta nya sätt att öka återanvändning, men också underlätta för företag och hushåll som saknar bil eller av andra skäl inte kan lämna sina varor på återvinningscentralen
  Tomas Thernström, avfallsstrateg på Södertälje kommun
  Många hushåll har svårt att ta sig till våra återvinningscentraler och därför vill vi utöka servicen genom att istället komma ut i Södertäljes områden med containrar
  Johanna Göransson, marknads- och försäljningschef, Telge Återvinning
  - För att ge våra hushåll fler möjligheter att komma till våra återvinningscentraler Returen och Tveta, så har styrelsen för Telge Återvinning beslutat att öka antalet kostnadsfria besök till 25
  Johanna Göransson, Marknadschef Telge Återvinning
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera