Telge återvinning startar rullande återvinning i Södertälje

Report this content

Ett av Telge Återvinnings uppdrag är att utveckla möjligheter och förenkla för Södertäljes invånare att göra sig av med grovavfall på ett korrekt och enkelt sätt. En viktig del i detta arbete handlar om att öka tillgänglighet för insamling och avlämning av grovavfall samt att arbeta för ökat återbruk. Därför inför bolaget nu rullande återvinning, som komplement till Returen och Tveta.

Till Tveta återvinningscentral och Returen i Moraberg kom i genomsnitt 157 besökare från Södertälje och Nykvarn varje dag förra året. Totalt lämnades där 16 160 ton avfall, vilket ger ett genomsnitt på 144 kilo per besök. Materialet består av allt från plast, papp, gips, bildäck, trasiga vitvaror, trädgårdsavfall, metall, textilier och trä till farligt avfall och elektronik. Avfallet som lämnas sorteras och skickas vidare för behandling, i största möjliga mån för att återvinnas till nytt material. I andra fall för att användas till energiutvinning.

Trots att Tveta och Returen är välbesökta är det många som upplever att det är svårt att ta sig dit. Avsaknad av bil och släp kan vara ett av problemen och en tråkig konsekvens blir i vissa fall att grovsopor dumpas i området eller skogsområden runt om. Den nya satsningen med en rullande återvinning ska öka tillgängligheten.

-Vi vill helt enkelt göra det lättare för våra kunder att göra rätt. Många hushåll har svårt att ta sig till våra återvinningscentraler och därför vill vi utöka servicen genom att istället komma ut i Södertäljes områden med containrar, säger Johanna Göransson, marknads- och försäljningschef, Telge Återvinning.  

Med den rullande återvinningen kommer man att kunna slänga trasigt i containern för grovavfall och miljöfarligt i miljöbilen. Saker som är hela och rena kan lämnas till återbruk. Personal från Tveta och returen finns på plats för att hjälpa till.  

- Det som uppfattas som sopor är egentligen värdefullt material, berättar Johanna vidare. När vi återvinner materialet sparar vi både värdefulla naturresurser och energi. Hela och rena saker kan man dessutom skänka till second hand för återbruk. Vi hoppas att man tar tillfället i akt och rensar ur förråd och garage när vi kommer.   

Välkommen med ditt grovavfall, farliga avfall och saker för återbruk:

14 maj               kl. 17-19           Bårstaberget, bakom Orren

15 maj               kl. 17-19            Saltskog, framför Saltinen

16 maj               kl. 17-19            Fornbacken, vändplan 29–55

21 maj               kl. 17-19            Ronna, Panncentralen

22 maj              kl. 17-19            Mölnbo, bakom Abbes

23 maj              kl. 17-19            Järna, bakom Coop

20 juni              kl. 13-15            Mörkö, Hembygdsgården

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Många hushåll har svårt att ta sig till våra återvinningscentraler och därför vill vi utöka servicen genom att istället komma ut i Södertäljes områden med containrar
Johanna Göransson, marknads- och försäljningschef, Telge Återvinning