Mydigheter halkar efter i teknikanvändning

Offentlig förvaltning ligger långt efter näringslivet i användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Det visar en omfattande TNS-Sifo-undersökning som Telia och Cisco har genomfört och som presenteras i Visby imorgon den 5 juli under seminariet: ”Hur kan myndigheterna bli mer tekniksmarta”. Utifrån undersökningen har ett index för organisationernas teknikmognad räknats fram – offentlig sektor når upp till index 25 på en 100-gradig skala medan näringslivet hamnar på index 40.

Undersökningen, som går under namnet Smarta Företag/Smarta Myndigheter är en del av Telias och Ciscos samarbete kring utveckling av molntjänster. Telia och Cisco har gemensamt satt som mål att svenska företag och myndigheter ska nå upp till index 70 om fem år.

Studien har genomförts bland 6 200 medarbetare inom näringslivet och offentlig sektor och ringar in hur organisationerna arbetar avseende följande fem dimensioner: virtuella möten, mobilt arbetssätt, kund- eller medborgarservice, sociala medier och möjligheten att dela information.

Resultaten visar på en rad förbättringsområden i näringslivet men framför allt i offentlig sektor. Till exempel har endast 29 procent av myndigheterna ett mobilt arbetssätt (45 procent i näringslivet), 16 procent använder virtuella mötesformer (31 procent i näringslivet) och bara 15 procent av myndigheterna använder sociala medier i dialogen med medborgarna (17 procent i näringslivet).

- Undersökningen visar samtidigt att det finns en stark tilltro till tekniken som ett sätt att höja medborgarservicen och arbeta smartare. Det i kombination med att vi i Sverige har en mycket väl utbyggd bredbandsinfrastruktur gör att det finns goda förutsättningar för myndigheterna att växla upp användningen av IKT, säger Jan Pettersson, chef för offentlig sektor på Telia, och en av deltagarna under seminariet i Visby.  
 
Modern informations- och kommunikationsteknik (IKT) är ett kraftfullt hjälpmedel för att effektivisera verksamheten, ge god medborgarservice och motivera personalen. Målet för seminariet är att skapa en djupare insikt om och inspirera till ett smartare arbetssätt med IKT inom offentlig sektor.

Indexvärden för de fem dimensionerna i offentlig sektor
Index kan vara mellan 0 och 100. Offentlig sektor landar på index 25 och näringslivet på index 40.


Läs mer om undersökningen i rapporten Offentlig sektor sackar efter i IT-användningen. 

Telias seminarium ”Hur kan myndigheterna bli mer tekniksmarta”
När: tisdagen den 5 juli, 15.30–16.30
Var: Rosenhill, S:t Hansgatan 9 i Visby
Mer information: Almedalskalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/9534
Niklas Henricson, 070-672 50 40, niklas.henricson@teliasonera.com

* Undersökningen genomfördes under oktober 2010 bland 5 000 slumpmässigt utvalda företag och offentliga organisationer i Sverige (myndigheter, kommuner, landsting etc.) genom TNS-Sifos webbenkät. Resultatet är representativt för näringsliv och offentlig sektor. Respondenterna utgjordes av beslutsfattare och medarbetare inom organisationerna som fick besvara hur de använder kommunikationsteknik på sina arbetsplatser.

För mer information, kontakta gärna Telias presstjänst: 0771 77 58 30

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på www.telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på www.teliasonera.com.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar