Smarta Företag Index 2012: Anställda smartare än företagen

Företagen och myndigheterna är långsamma på att ta till sig kommunikationsteknik för att effektivisera verksamheten och höja lönsamheten. Sedan TeliaSonera och Cisco presenterade Smarta Företag Index förra året som ett mått på teknikmognaden i svenska organisationer har indexvärdet ökat marginellt, från 38 till 39 på en 100-gradig skala. Det framgår av Smarta Företag Index 2012 som även visar att medarbetarna själva är betydligt mer teknikmogna och har en större tilltro till kommunikationsteknik än sina arbetsgivare.

Undersökningen Smarta Företag Index 2012 har genomförts av TNS-Sifo bland 4 278 medarbetare i privat och offentlig sektor på uppdrag av Telia och Cisco. Studien är en del i Telia och Ciscos samarbetsprojekt Smarta företag med syfte att öka kunskapen om hur informations- och kommunikationsteknik kan användas för att effektivisera verksamheten och höja konkurrenskraften.

Målet med samarbetet är att till 2016 höja Smarta Företag Index till 70. Även om vissa branscher ökar mer än andra i årets mätning har organisationerna en lång väg kvar på resan mot ett mer effektivt och lönsamt arbetssätt. 
 
Index ökar långsamt
Undersökningen ringar in hur svenska företag och myndigheter arbetar utifrån fem områden: virtuella möten, mobilitet, kundservice, sociala medier och delning av information och index har vägts samman utifrån dessa områden.
 
Det totala indexet ökar med en enhet och uppgår nu till 39. Näringslivet som helhet har blivit bättre på att använda teknik och får index 43 i årets mätning (+3) och så även offentlig sektor som ökar till index 30 (+5). Bank- och finanssektorn går i bräschen med index 52 (+3). Även detaljhandeln ökar till index 42 (+3) medan transportsektorn halkar ner till 39 (-5). Det finns fortfarande en stor skillnad mellan företag i storstad (43) och glesbygd (33).

Mer specifikt visar studien bland annat på en ökad användning av sociala medier sedan i fjol (från 17 till 28 procent av organisationerna), men en kraftig tillbakagång när det kommer till att serva kunderna på deras villkor och möjligheten att dela information med kunder. Se mer statistik nedan.  

– Resultatet från undersökningen är både förvånande och bekymmersamt. Tekniken finns sedan länge och vi hade väntat oss att företagen skulle ha kommit längre på ett år, säger Sverker Hannervall, chef för TeliaSonera Företagstjänster.  

Medarbetarna smartare än företagen
Samtidigt står resultaten i stark kontrast mot medarbetarnas egen syn på teknikens möjligheter. En klar majoritet av de anställda tror att informations- och kommunikationsteknik kan öka både lönsamheten (69 procent) och konkurrenskraften (73 procent), men bara 33 procent anser att deras arbetsgivare ligger i framkant när det gäller att utnyttja tekniken. Bland yngre medarbetare är tilltron till tekniken ännu större. 

– Undersökningen visar tydligt att företagen släpar långt efter sin egen personal. Svenska folket har snabbt tagit till sig den moderna kommunikationstekniken form av smarta mobiler, surfplattor och kommunikationstjänster. Om även företagen skulle öppna upp för denna teknik skulle de bli både mer effektiva och konkurrenskraftiga, säger Per Samuelsson, ansvarig i Norden för Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG).

Mer resultat från Smarta Företag Index
Indexet speglar hur företagen och myndigheterna arbetar med kommunikationsteknik avseende mobilitet, virtuella möten, kundservice, informationsdelning och sociala medier (fem dimensioner).

Ungefär 17 procent av organisationerna når idag upp till index 70 eller högre (14 procent 2011). Längst har företagen och myndigheterna kommit inom mobilt arbetssätt och kund- och medborgarservice, men det finns en stor utvecklingspotential inom alla områden.

Indexvärden för de fem dimensionerna

Mobilt arbetssätt: 50 procent av medarbetarna (53 procent i näringslivet, 44 procent i offentlig sektor) tycker att deras organisation har ett mobilt arbetssätt, en uppgång med fem procentenheter jämfört med förra mätningen. Hela 70 procent kan idag sköta jobbmejlen i mobilen (+20 procentenheter) men bara 32 procent når interna system från sin mobil.

Virtuella möten: Fortfarande är det få, 35 procent (39 procent i näringslivet, 26 procent i offentlig sektor), som kan använda telefon- eller videomöten i arbetet. Sedan förra året har siffran ökat från 31 procent. Ännu färre kan använda t ex videomöten med kunder.
 
Kund- och medborgarservice: Inom detta område har utvecklingen gått bakåt. Bara 52 procent av organisationerna (58 procent i näringslivet, 36 procent i offentlig sektor) servar sina kunder/medborgare på ett sätt och vid den tid som passar kunderna vilket kan jämföras med 59 procent i fjol. Fortfarande används heller inte teknik i någon större utsträckning i servicearbetet.

Informationsdelning: Jämfört med förra året kan ännu färre organisationer, endast 20 procent, dela filer och information med kunder och partners (24 procent i näringslivet, 10 procent i offentlig sektor). Motsvarande siffra var 25 procent vid förra mätningen.

Sociala medier: Den ökade användningen av sociala medier bland privatpersoner börjar nu slå igenom även i näringslivet. 28 procent av organisationerna (samma för näringsliv och offentlig sektor) använder sociala medier i dialog med kunder och partners, en uppgång från 17 procent i fjol. Tilltron till sociala medier som ett sätt att skapa nöjdare kunder har också ökat – idag tror 37 procent av personalen att användning av sociala medier leder till nöjdare kunder mot 28 procent för ett år sedan.
 
Om Smarta Företag Index
Undersökningen genomfördes av TNS SIFO under december 2011 och januari 2012. Frågorna har ställts via en webbenkät till 4 278 anställda och beslutsfattare i svenska företag, organisationer och offentlig sektor. Resultaten är statistiskt säkerställda och representativa för näringslivet och offentlig sektor.

Definition av Smarta Företag
Telia och Cisco Systems definition av ett Smart Företag:
• erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det
• erbjuder sina medarbetare fullgoda alternativ till fysiska möten
• servar kunder när kunderna har tid
• kan bjuda in kunder och partner till relevanta interna system(resurser)
• använder dynamik och verktyg från sociala medier för att skapa en transparent dialog med kunder, partner och medarbetare

För mer information:
Magnus Andersson, marknadschef Cisco, tfn: 070-605 90 04, e-post: magnande@cisco.com
Telia presstjänst, +46 771 77 58 30, e-post: press@teliasonera.com

 

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är Sveriges kommunikationsmotor och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på www.telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på www.teliasonera.com.

Taggar:

Media

Media