Dags att montera framtidens boende

På söndag den 7 februari anländer de första modulerna som ska bli HSB Living Lab. Huset, ritat av Tengbom, monteras på plats på Chalmers campus i Göteborg och byggnaden kommer att vara färdigmonterad inom två veckor, varefter forskningsprogrammet och senare de boende flyttar in.

– Vi är alla på tå och taggade för resan mot framtidens boende. Förberedelserna är minutiöst gjorda och mycket av forskningen är redan igång. HSB Living Lab som arena är ett stort och viktigt steg för utvecklingen av framtidens hållbara bostäder. Och med all den samlade kompetens vi nu har i starka samverkanspartner finns de bästa förutsättningar för att skapa nya material och tjänster som gagnar många generationer framöver, säger Emma Sarin, projektledare för HSB Living Lab.

Tengbom har haft en viktig roll i att programmera en beboelig forskningsstruktur, en föränderlig plattform som är anpassningsbar både ur ett ekonomiskt och funktionellt perspektiv, baserat på den forskning som ska bedrivas i byggnaden.

– Vi har tagit fram ett flexibelt och effektivt modulsystem i nära kommunikation med projektets partners och modulleverantörer. Att vara delaktig i ett forskningsprojekt av denna karaktär har tillåtit oss att experimentera och utforska modulvärlden utanför klassisk lägenhetsproduktion. Här har huvudaspekten varit föränderlighet, vilket givit oss en enormt viktig kompetens vi nu kan ta med oss in i andra projekt, säger Peter Elfstrand, ansvarig arkitekt för HSB Living Lab på Tengbom.

Att bygga huset i moduler är en del i forskningen som ska utvärderas för framtidens bostadslösningar. Tack vare placeringen av HSB Living Lab på Chalmers campusområde finns nu en självklar geografisk närhet till forskare. Här utgör Johanneberg Science Park navet för olika företag och organisationer där flertalet deltar aktivt i projektet. Tengbom är högst aktiva i forskningen som snart sätter igång i byggnaden. Bland annat ett utvecklingsprojekt kring framtida förvaringslösningar, kallat Next Generation Storage, vilket kommer att ske fysiskt i byggnaden. Utöver detta är utredningar även påbörjade tillsammans med partners gällande bland annat fasadlösningar och solceller.

På söndag den 7 februari anländer modulerna till Göteborg där ett installationsteam från Swedish Modules väntar för att montera byggnaden. HSB Living Lab byggs likt ett lego. 44 moduler monteras till ett hus med 29 lägenheter i fyra våningar. Allt är förberett; väggar, kök, toaletter och fönster. Till och med de 2 000 sensorer som forskarna ska ha att mäta de boendes beteende och vanor med är redan installerade. Det är bara fasaden som ska på i efterhand. Fördelen med denna typ av byggnationer är att den totala byggtiden på plats är extremt kort i förhållande till om motsvarande projekt skulle platsbyggas.

– Där gårdagens arkitekt skulle anse sig vara färdig vidareutvecklar vi nu vårt arbete med byggnaden och programmet i den som kommer att pågå de kommande tio åren. Det är en speciell och spännande situation för oss att arbeta med ett projekt där målet inte är en färdig struktur, utan snarare en ständigt uppdaterad föränderlig process, säger Peter Elfstrand på Tengbom.

FÖR REDAKTÖRER:
Om HSB Living Lab
HSB Living Lab är ett världsunikt samverkansprojekt vars syfte är att finna svaren på hur vi kan leva och bo hållbart i vardagen. Här kommer studenter, gästforskare och doktorander att bo och leva samtidigt som de befinner sig i en ständigt föränderlig miljö där forskning pågår, dygnet runt. I tio år. I detta levande lab ska nya fasadmaterial testas, likaså smarta energilösningar för ventilation och uppvärmning av hus. Stort fokus kommer även att ligga på digitalisering och social hållbarhet i framtidens boende.

Följ staplingen av HSB Living Lab
För att så många som möjligt ska kunna följa uppbyggnaden av HSB Living Lab uppdateras hemsidan löpande med bilder och information. Här finns skisser och beskrivningar av forskningshuset, vilka forskningsprojekt som redan är igång och hur denna process ser ut. Likaså går det att följa projektet på sociala medier. #HSBLivingLab 
www.hsblivinglab.com

Tidsschema för stapling
7 feb kl 18:00: De första modulerna lastas på Swedish Modules fabrik i Emtunga, Vara.
8 feb kl 07:00: Den första modulen beräknas lyftas på plats. Därefter startar montering av bottenplan.
8 feb kl 10:00: Pressträff på HSB Göteborg.  Se separat inbjudan.

PRESSKONTAKTER
HSB Living Lab
Emma Sarin, projektledare, +46 706 75 07 00
Cecilia Lööf, kommunikationsansvarig, +46 707 21 51 77
Tengbom
Peter Elfstrand, ansvarig arkitekt, peter.elfstrand@tengbom.se, +46 709 16 17 27
Emelie Mannheimer, marknads- och kommunikationschef, emelie.mannheimer@tengbom.se+46 707 15 63 90

Följ med oss på resan mot framtidens boende.
HSB Living Lab är resan mot framtidens boende. Idén om ett levande lab för forskning om en hållbar boendemiljö föddes 2010 och blir nu verklighet 2016. Här på Chalmers kommer studenter och forskare bo och leva för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. I 29 lägenheter utrustade med mätstationer och sensorer kommer upp till 40 personer leva i en föränderlig byggnad där väggar, fasader och inredning utvecklas efterhand som forskningen fortskrider. HSB Livning Lab är ett samarbete mellan 12 samverkanspartners och en unik arena för att skapa framtidens hållbara boendemiljöer.  

För pressbilder:
http://news.cision.com/se/tengbom

Tengbom är ett av Nordens främsta arkitektkontor. Vår yttersta uppgift är att göra världen till en bättre plats att leva på. Det gör vi genom att rita hus och miljöer som är mänskliga, vackra, användbara och innovativa. Vi är omkring 550 personer som arbetar tillsammans, fördelade på tolv kontor. Tengbom grundades 1906 och har ritat många av Sveriges mest kända och omtyckta byggnader. Läs mer på www.tengbom.se.

Taggar:

Om oss

Tengbom är ett av Nordens främsta arkitektkontor. Vår yttersta uppgift är att göra världen till en bättre plats att leva på. Det gör vi genom att rita hus och miljöer som är mänskliga, vackra, användbara och innovativa. Vi är omkring 570 personer som arbetar tillsammans, fördelade på elva kontor. Tengbom grundades 1906 och har ritat många av Sveriges mest kända och omtyckta byggnader. I februari 2016 rankades vi som det fjärde mest innovativa arkitektkontoret i världen av Fast Company. Läs mer på www.tengbom.se.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är alla på tå och taggade för resan mot framtidens boende. Förberedelserna är minutiöst gjorda och mycket av forskningen är redan igång. HSB Living Lab som arena är ett stort och viktigt steg för utvecklingen av framtidens hållbara bostäder. Och med all den samlade kompetens vi nu har i starka samverkanspartner finns de bästa förutsättningar för att skapa nya material och tjänster som gagnar många generationer framöver.
Emma Sarin, projektledare för HSB Living Lab
Vi har tagit fram ett flexibelt och effektivt modulsystem i nära kommunikation med projektets partners och modulleverantörer. Att vara delaktig i ett forskningsprojekt av denna karaktär har tillåtit oss att experimentera och utforska modulvärlden utanför klassisk lägenhetsproduktion. Här har huvudaspekten varit föränderlighet, vilket givit oss en enormt viktig kompetens vi nu kan ta med oss in i andra projekt.
Peter Elfstrand, ansvarig arkitekt för HSB Living Lab på Tengbom