Jakobsbergs gård – årets byggnadsmärke i Järfälla

Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla utser Jakobsbergs gård till årets byggnadsmärke i kategorin främjande av vården av kulturhistoriskt värdefull byggnad. Tengbom arkitekter står bakom arbetet med den varsamt genomförda fasadrestaureringen som ligger till grund för utmärkelsen. Samtidigt tilldelas sopsugsterminalen i Barkarbystaden, även den ett av Tengboms många projekt i kommunen, ett hedersomnämnande för god byggnadskultur och god arkitektonisk utformning.

Jakobsbergs gård var i stort behov av restaurering när Tengbom 2014 fick uppdraget av Jakobsbergs folkhögskola att genomföra en antikvarisk förundersökning inför en renovering av fasaden. Tengboms team med restaureringsarkitekter och byggnadsantikvarier tog fram förslag på en ny färgsättning som bidrar till att återskapa gårdens ursprungliga utseende från 1890-talet. Med det har byggnaden även fått en synligare framtoning i förhållande till omgivningen som samtidigt tydliggör det historiska sambandet mellan gården och samhället Jakobsberg.

Det är mycket hedrande att Jakobsbergs gård tilldelas årets byggnadsmärke. Gården har en central och viktig plats i Jakobsberg och det har varit viktigt för både Tengbom och folkhögskolan att ta hänsyn till detta och att i möjligaste mån varsamt låta byggnaden återfå delar av sitt ursprung. Att ta tillvara byggnadens kulturhistoriska värden har varit utgångspunkten under hela processen, säger Lisa Sundström, byggnadsantikvarie på Tengbom.

Årets byggnadsmärke delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december. Jakobsbergs gård delar i år utmärkelsen med Viktor Hanssons flerbostadshus i Barkarbystaden, ritade av arkitektkontoret Joliark, som tilldelas priset för god och hållbar byggnadskultur vid nybyggnad. Utöver det tilldelas sopsugsterminalen i Barkarbystaden ett hedersomnämnande. Sopsugsterminalen är framtagen av Tengbom arkitekter och uppfördes 2014 på uppdrag av Järfälla kommun. Byggnaden kommer att vara en viktig och integrerad del av den framväxande Barkarbystaden med bostäder och verksamheter i en tät stads- och kvartersstruktur.

Jakobsbergs gård och sopsugsterminalen är bara några exempel på projekt som Tengbom haft eller har på gång i Järfälla kommun. Exempelvis har Tengbom ett ramavtal med Järfälla kommun som innefattar arbete med kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnadsminnen, såsom Görvälns gård, Säby gård, Ängsjö, Lugnhamn och Sandvik. Under flera år har Tengbom även samarbetat med kommunen i framtagandet av strukturförslag och detaljplaner, just nu i samband med etapp 2 av Barkarbystaden – en attraktiv stadsmiljö med ny tunnelbana, utbildningssatsningen Barkarby college samt kontor och bostäder runt Bällstaån.

För mer information, kontakta:
Emelie Mannheimer, Marknads- och kommunikationschef Tengbom
emelie.mannheimer@tengbom.se
070-715 63 90

För pressbilder:
http://news.cision.com/se/tengbom

Tengbom är ett av Nordens äldsta och ledande arkitektkontor. Vår vision är att skapa en innovativ och tidlös arkitektur som är levande med hus och miljöer som människor vill besöka, bo och arbeta i. Tengbom har ca 500 medarbetare fördelade på tolv orter i Sverige och Finland. Tengbom grundades 1906 av Ivar Tengbom, förgrundsgestalt inom svensk arkitektur. Läs mer på www.tengbom.se.

Taggar:

Om oss

Tengbom är ett av Nordens främsta arkitektkontor. Vår yttersta uppgift är att göra världen till en bättre plats att leva på. Det gör vi genom att rita hus och miljöer som är mänskliga, vackra, användbara och innovativa. Vi är omkring 570 personer som arbetar tillsammans, fördelade på elva kontor. Tengbom grundades 1906 och har ritat många av Sveriges mest kända och omtyckta byggnader. I februari 2016 rankades vi som det fjärde mest innovativa arkitektkontoret i världen av Fast Company. Läs mer på www.tengbom.se.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är mycket hedrande att Jakobsbergs gård tilldelas årets byggnadsmärke. Gården har en central och viktig plats i Jakobsberg och det har varit viktigt för både Tengbom och folkhögskolan att ta hänsyn till detta och att i möjligaste mån varsamt låta byggnaden återfå delar av sitt ursprung. Att ta tillvara byggnadens kulturhistoriska värden har varit utgångspunkten under hela processen.
Lisa Sundström, byggnadsantikvarie på Tengbom