Offentlig mötesplats och dagvattenhantering i en parkeringsruta

Inför ett seminarium idag omvandlar arkitektkontoret Tengbom en parkeringsruta på Katarinavägen i Stockholm till en offentlig mötesplats. Projektet är ett exempel på hur vi kan använda vår stadsmiljö bättre och mer klimatsmart. Parkeringsytor som också utför ekosystemtjänster ligger kanske närmare i tiden än vi tror. 

Under ett seminarium idag kommer Tengbom prata om green retrofits – strategier för upprustning av grå infrastruktur till grön infrastruktur och vad det kan betyda för det offentliga rummet. Genom att kombinera ambitionerna om mer hållbar dagvattenhantering, fler vistelseplatser i staden och en grönare stad med ökad biologisk mångfald kan vi skapa trivsamma mötesplatser längs våra gator samtidigt som vi skapar nya biotoper och tillvaratar vatten som annars går till spillo. Green retrofits integrerar det sociala med det ekologiska – och staden vinner ekonomiskt.

– Sverige ligger efter när det gäller den här typen av hållbarhetstänk. Micro parks av det här slaget tror vi är en fullt genomförbar idé i Stockholms stad som vi gärna vill göra fler pilotprojekt på, säger Fredrik Legeby, samhällsplanerare på Tengbom.

Det finns fler skäl till att våra gatumiljöer ganska snart kan komma att ändras. Attityder och vanor gällande bilåkande ändras och vi ser mer av lånecyklar, bilpooler och ”car-to-go-tjänster” samtidigt som teknikutvecklingen mot mindre och självkörande bilar går fort framåt. Färre och mindre fordon kommer att kunna täcka behovet av transporter i staden, vilket minskar behovet av parkeringsplatser.

– Många känner idag inte till att en stor del av innerstan har ett kombinerat dagvatten- och avloppssystem vilket betyder direkta utsläpp av avlopp i Mälaren vid kraftig nederbörd. Tengboms parklet på Katarinavägen 15 blir mig veterligen den första i världen som också erbjuder en lösning för hantering av dagvatten, säger Shira Jacobs, landskapsarkitekt på Tengbom.

En parklet är en tillfällig eller permanent offentlig plats som byggs på en parkeringsplats. Parklets som fenomen lanserades i San Francisco 2010, där det snart finns över hundra stycken. Flera städer i världen har tagit fram en manual för den som är intresserad av att ansöka om att bygga en parklet. 

För mer information, kontakta:
Shira Jacobs, landskapsarkitekt Tengbom
shira.jacobs@tengbom.se
08-412 52 79

Emelie Mannheimer, Marknads- och kommunikationschef Tengbom
emelie.mannheimer@tengbom.se
070-715 63 90

För pressbilder:
http://news.cision.com/se/tengbom

Tengbom är ett av Nordens äldsta och ledande arkitektkontor. Vår vision är att skapa en innovativ och tidlös arkitektur som är levande med hus och miljöer som människor vill besöka, bo och arbeta i. Tengbom har ca 500 medarbetare fördelade på tolv orter i Sverige och Finland. Tengbom grundades 1906 av Ivar Tengbom, förgrundsgestalt inom svensk arkitektur.

Taggar:

Om oss

Tengbom är ett av Nordens främsta arkitektkontor. Vår yttersta uppgift är att göra världen till en bättre plats att leva på. Det gör vi genom att rita hus och miljöer som är mänskliga, vackra, användbara och innovativa. Vi är omkring 570 personer som arbetar tillsammans, fördelade på elva kontor. Tengbom grundades 1906 och har ritat många av Sveriges mest kända och omtyckta byggnader. I februari 2016 rankades vi som det fjärde mest innovativa arkitektkontoret i världen av Fast Company. Läs mer på www.tengbom.se.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Sverige ligger efter när det gäller den här typen av hållbarhetstänk. Micro parks av det här slaget tror vi är en fullt genomförbar idé i Stockholm stad som vi gärna vill göra fler pilotprojekt på.
Fredrik Legeby, samhällsplanerare på Tengbom
Många känner idag inte till att en stor del av innerstan har ett kombinerat dagvatten- och avloppssystem vilket betyder direkta utsläpp av avlopp i Mälaren vid kraftig nederbörd. Tengboms parklet på Katarinavägen 11 blir mig veterligen den första i världen som också erbjuder en lösning för hantering av dagvatten.
Shira Jacobs, landskapsarkitekt på Tengbom.