Tengbom med i Karlstads största miljösatsning någonsin

Idag inviger Karlstad Energi sitt nya kraftvärmeverk, Heden Etapp 3. Kraftvärmeverket är Karlstads kommuns största satsning någonsin. Slutnotan visar att kostnaden för projektet blivit 150 miljoner lägre än beräknat. Tengbom har varit med som arkitekter genom hela processen. I och med det nya kraftvärmeverket har Karlstads Energi fasat ut den fossila oljan helt ur fjärrvärmeproduktionen.

2011 tilldelades arkitektkontoret Tengbom uppdraget av Karlstads Energi att bidra i förstudien och med gestaltningen av projektet. Tengbom har sedan dess funnits med som arkitekter i hela processen. En del av arbetet med Hedenverket har för Tengbom varit att visualisera den planerade byggprocessen.

– Som arkitektkontor har vi tagit ansvar för den visuella gestaltningen av det nya kraftvärmeverket, samt att strategiskt se de förutsättningar och utmaningar ett så här pass omfattande projekt innebär, säger Jonas Haglund, arkitekt och kontorschef för Tengbom i Karlstad.

2011 antog kommunfullmäktige i Karlstad en budget på 1 043 miljoner för Heden Etapp 3. Slutnotan ser ut att hamna runt 900 miljoner kronor. Bra planering, lyckade upphandlingar och en starkare valuta i början av projektet är några av förklaringarna till att kostnaden för investeringen ser ut att bli cirka 150 miljoner lägre än beräknat.

– För ett väsentligt lägre belopp har vi fått en större panna och en kraftfullare turbin än vad vi planerat för. Sammantaget är det ingen överdrift att påstå att detta har varit ett mycket lyckat projekt, säger Karlstads Energis Johan Thelander som varit huvudprojektledare för det nya kraftvärmeverket.

Tengbom har i projektet bidragit med modellvisualisering, systemhandling, upphandling av mark-, bygg- och processentreprenörer samt arbetat med bygghandlingar i projektet. En strategisk överblick har varit avgörande för genomförandet av projektet.

I och med det nya kraftvärmeverket har Karlstads Energi fasat ut den fossila oljan helt ur fjärrvärmeproduktionen. Det innebär att fjärrvärmen i Karlstad har gått från att ha varit helt oljeberoende till att bli fossilbränslefri på 30 år. När kraftvärmeverket står klart kommer Karlstads Energi att kunna öka sin elproduktion med 70 procent.

En annan stor miljöfördel med det nya kraftvärmeverket är att den förnybara elproduktionen fördubblas vid Hedenverket, från 100 till 200 GWh under år med normala temperaturer. 200 GWh motsvarar ungefär årsanvändningen av el för 66 000 lägenheter.

För mer information, kontakta:
Jonas Haglund, arkitekt och kontorschef Tengbom Karlstad
jonas.haglund@tengbom.se
054-400 50 51

Emelie Mannheimer, Marknads- och kommunikationschef Tengbom
emelie.mannheimer@tengbom.se
070-715 63 90

För pressbilder:
http://news.cision.com/se/tengbom

Tengbom är ett av Nordens äldsta och ledande arkitektkontor. Vår vision är att skapa en innovativ och tidlös arkitektur som är levande med hus och miljöer som människor vill besöka, bo och arbeta i. Tengbom har ca 500 medarbetare fördelade på tolv orter i Sverige och Finland. Tengbom grundades 1906 av Ivar Tengbom, förgrundsgestalt inom svensk arkitektur.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Som arkitektkontor har vi tagit ansvar för den visuella gestaltningen av det nya kraftvärmeverket, samt att strategiskt se de förutsättningar och utmaningar ett så här pass omfattande projekt innebär.
Jonas Haglund, arkitekt och kontorschef för Tengbom i Karlstad
För ett väsentligt lägre belopp har vi fått en större panna och en kraftfullare turbin än vad vi planerat för. Sammantaget är det ingen överdrift att påstå att detta har varit ett mycket lyckat projekt.
Karlstads Energis Johan Thelander som varit huvudprojektledare för det nya kraftvärmeverket.