Om oss

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Plattformen är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank prioriterar organisk tillväxt under kontrollerade former och expansion sker inom noggrant utvalda segment och marknader. Verksamheten bedrivs i dagsläget i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. TF Bank är verksamt inom tre kompletterande segment som alla utnyttjar koncernens IT-plattform och kreditbedömningsmodeller samt har starka korsförsäljningsmöjligheter: Consumer Lending med fokus på konsumentkrediter utan säkerhet, Ecommerce Solutions med digitala betalningslösningar inom framför allt e-handel samt Credit Cards med fokus på kreditkort. Målgruppen för alla tjänster är kreditvärdiga privatpersoner och kreditbeloppen är relativt små med korta återbetalningstider. TF Bank erbjuder också inlåningsprodukter på flera marknader.