Delårsrapport januari – september 2017

”TF Bank fortsätter att växa och rörelseresultatet för årets första nio månader landade på 142,8 MSEK, en ökning om 22 % mot föregående år justerat för jämförelsestörande poster. Tillväxten följer den långsiktiga planen och utlåning till allmänheten har ökat med 19 % från årsskiftet till nästan tre miljarder SEK.” – Declan Mac Guinness, VD.

Januari – september 2017 (jämfört med januari – september 2016)

• Rörelseintäkterna ökade med 16,9 % till 377,6 MSEK

• Låneportföljen den 30 september 2017 uppgick till 2 950 MSEK, en ökning om 18,5 % sedan årsskiftet

• Rörelseresultatet ökade med 46,5 % till 142,8 MSEK

• Justerat rörelseresultat ökade med 22,3 % och uppgick till 142,8 MSEK*

• Nettoresultatet ökade med 43,1 % och uppgick till 109,3 MSEK

• Justerat nettoresultat ökade med 19,6 % och uppgick till 109,3 MSEK*

• K/I-talet uppgick till 37,0 % (38,1)

• Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,5 % och total kapitalrelation uppgick till 16,7 %

• Resultat per aktie uppgick till 5,22 SEK (3,84)

• Justerat resultat per aktie uppgick till 5,22 SEK (4,54)*

*Justeringar har gjorts i jämförelsetalen från 2016 för kostnader av jämförelsestörande karaktär hänförligt till börsnotering.

Väsentliga händelser, januari – september 2017

• Dotterbolaget Avarda har under juni slutit avtal med en stor nordisk aktör, Hobby Hall.

• TF Bank har etablerat inlåningsverksamhet i Norge och i Tyskland.

• Dotterbolaget BB Finans erhöll i augusti godkännande att bedriva bankverksamhet i Norge och bytte i samband med det namn till BB Bank ASA.

För ytterligare information, kontakta:

Declan Mac Guinness, +46 707 22 82 97, declan.macguinness@tfbank.se

Kort om TF Bank

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland och Lettland via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet.

Denna information är sådan information som TF Bank är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl 07:00 CEST.

Om oss

TF Bank bildades i Sverige 1987 med syfte att erbjuda finanslösningar till kunder som beställde varor från postorderkataloger.Med tiden har koncernen vuxit både vad det gäller produkterbjudande, intäkter och geografisk närvaro.Idag erbjuder TF Bank konsumentbanktjänster genom en hög grad av automatisering i sin egenutveckladeIT-plattform som är skapad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar.TF Bank bedriver bankverksamhet, med in- och utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige och Finland, utlåningsverksamhetmot privatpersoner i Norge och Polen, samt gränsöverskridande utlåningsverksamhet i Danmark, Estland och Lettland.Koncernens huvudsakliga verksamhet består av utlåning till allmänheten genom två segment, Direct to Consumer och Sales Finance.Direct to Consumer omfattar främst krediter till privatpersoner. Sales Finance erbjuder finansieringslösningar för hantering av fakturabetalningar och avbetalningsköp.

Prenumerera

Dokument & länkar