Delårsrapport januari – september 2019

Report this content

”TF Bank fortsätter att växa i Norden och övriga Europa. Efter en stark avslutning ökade låneportföljen med 8 % under det tredje kvartalet och passerade därmed 6 miljarder. Rörelseresultatet ökade med 24 % till 78 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2018. I slutet av perioden emitterade TF Bank framgångsrikt obligationer om 100 MSEK, vilket stärker kapitalbasen och skapar utrymme för fortsatt tillväxt." – Mattias Carlsson, CEO

Januari – september 2019 jämfört med januari – september 2018 (om inte annat anges)

 • Låneportföljen har ökat med 37 % till 6 099 MSEK sedan årsskiftet
 • Rörelseresultatet ökade med 30 % till 214,1 MSEK
 • Nettoresultatet ökade med 30 % till 164,7 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 28 % till 7,43 SEK
 • K/I-talet minskade till 37,3 % (39,8)
 • Totala kapitalrelationen har minskat till 17,2 % (17,4) sedan årsskiftet
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 33,8 % (30,9)
 • Justerad avkastning på eget kapital uppgick till 31,4 % (30,9)

Juli – september 2019 jämfört med juli – september 2018

 • Låneportföljen har ökat med 8 % till 6 099 MSEK under kvartalet
 • Rörelseresultatet ökade med 24 % till 77,9 MSEK
 • Nettoresultatet ökade med 23 % till 59,7 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 25 % till 2,69 SEK
 • K/I-talet minskade till 36,5 % (39,0)

Väsentliga händelser, januari – september 2019

 • Inom segmentet Ecommerce Solutions har flera nya avtal tecknats och några större nordiska handlare har även valt att förlänga sina befintliga avtal
 • TF Bank har framgångsrikt emitterat supplementärkapital om 100 MSEK för att optimera kapitalstrukturen och finansiera framtida tillväxt
 • Nya avtal gällande löpande försäljning av förfallna lån har tecknats på flera marknader

Presentation för investerare, analytiker och media
En direktsänd telefonkonferens hålls den 24 oktober kl 08.15 CET där VD Mattias Carlsson och CFO Mikael Meomuttel presenterar rapporten och svarar på frågor. Presentationsmaterialet är skrivet på engelska medan telefonkonferensen kommer att hållas på svenska. För att delta ring telefonnummer +46 (0)8 5664 2692 eller +44 (0)33 3300 9270. För internationella investerare finns det möjlighet att ställa frågor på engelska under Q&A sessionen. En inspelning av telefonkonferensen, inklusive presentationsmaterialet, kommer att finnas tillgängliga i efterhand på bankens hemsida, www.tfbankgroup.com/sv/section/investor-relations/.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Plattformen är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och utlåningsverksamhet till över 2 miljoner konsumenter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Inom segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank nästa generations betal- och utcheckningslösningar för e-handlare i Norden, Estland och Polen, samt kreditkort i Norge och Tyskland. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 07:00 CET. 

Prenumerera

Dokument & länkar