Hansapost väljer TF Bank för betal- och finansieringslösning

TF Bank har inom segmentet Ecommerce Solutions tecknat avtal med Estlands ledande e-handlare Hansapost.

Hansapost grundades 1997 och är idag marknadsledande e-handlare i Estland med över 300 000 produkter i sitt sortiment.

Samarbetet med Hansapost innebär ett genombrott på en ny marknad för TF Banks erbjudande mot e-handlare. Avtalet löper på flera år och förväntas kunna generera betydande volymer över tid.

– TF Banks betal- och finansieringslösningar fortsätter vinna mark bland e-handlare i Norden, och nu även runt Östersjön. Genom avtalet med Hansapost visar vi skalbarheten i vår affärsmodell, där produkterna enkelt anpassas kommersiellt och tekniskt för nya marknader. Vår låneportfölj inom segmentet Ecommerce Solutions uppgick vid årsskiftet till cirka 1 miljard kronor, och vi ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt, säger Mattias Carlsson, vd för TF Bank.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Plattformen är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och utlåningsverksamhet till cirka 1 miljon konsumenter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Inom segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank nästa generations betal- och utcheckningslösningar för e-handlare i Norden, Estland och Polen. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

TF Bank bildades i Sverige 1987 med syfte att erbjuda finanslösningar till kunder som beställde varor från postorderkataloger.Med tiden har koncernen vuxit både vad det gäller produkterbjudande, intäkter och geografisk närvaro.Idag erbjuder TF Bank konsumentbanktjänster genom en hög grad av automatisering i sin egenutveckladeIT-plattform som är skapad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar.TF Bank bedriver bankverksamhet, med in- och utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige och Finland, utlåningsverksamhetmot privatpersoner i Norge och Polen, samt gränsöverskridande utlåningsverksamhet i Danmark, Estland och Lettland.Koncernens huvudsakliga verksamhet består av utlåning till allmänheten genom två segment, Direct to Consumer och Sales Finance.Direct to Consumer omfattar främst krediter till privatpersoner. Sales Finance erbjuder finansieringslösningar för hantering av fakturabetalningar och avbetalningsköp.

Prenumerera

Dokument & länkar