TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari - juni 2023

Report this content

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – juni 2023, torsdagen den 13 juli 2023 klockan 07.00 CET. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, analytiker och övriga intressenter till en telefonkonferens klockan 08.15 CET.  

Hållpunkter (CET)

07.00 – Delårsrapporten publiceras

08.15 – Telefonkonferens med VD Joakim Jansson och CFO Mikael Meomuttel som presenterar delårsrapporten. Efter presentationen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor.

För att följa presentationen online gå till www.tfbankgroup.com eller följ länken nedan. Presentationen kommer även finnas tillgänglig i efterhand på hemsidan. För att ställa frågor, vänligen ring in på nedanstående telefonnummer cirka 15 minuter före konferensstart och ange möteskoden:

Länk: https://www.finwire.tv/webcast/tf-bank/tf-bank-q2-presentation-2023/

SE: +46 (0)8 5052 0017 och ange möteskod 896 3859 3956.

Presentationen kommer att hållas på svenska med presentationsmaterial på engelska.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar