• news.cision.com/
  • TF Bank AB (publ)/
  • TF Bank AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av supplementärkapitalinstrument på Nasdaq Stockholm

TF Bank AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av supplementärkapitalinstrument på Nasdaq Stockholm

Report this content

TF Bank AB (publ) (”TF Bank” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 4 december 2020 att Bolaget framgångsrikt emitterat efterställda supplementärkapitalinstrument (Tier 2 obligationer) med ISIN: SE0007783477 till ett belopp om 100 miljoner svenska kronor (”Obligationerna”).

Enligt villkoren för Obligationerna har TF Bank åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna vid Nasdaq Stockholms företagsobligationslista, för vilket ändamål Bolaget har upprättat ett noteringsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.tfbankgroup.com och på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Första dag för handel infaller senast den 12 januari 2021.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 januari 2021 kl. 10.00 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Från och med 2020 är verksamheten indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar