TF Bank byter namn på affärssegment

TF Bank har beslutat om att byta namn på sina två affärssegment inom utlåning. Från och med den 13 april byter Sales Finance namn till Ecommerce Solutions och Direct to Consumer byter namn till Consumer Lending.

Segmentet Ecommerce Solutions (f.d. Sales Finance), erbjuder betalningslösningar till handlare inom e-handel och detaljhandel för hantering av konsumenternas betalningar. Från och med den 1 januari 2017 ingår även kreditkort i segmentet.

– Ecommerce Solutions återspeglar segmentet bättre än Sales Finance. Vi erbjuder inte traditionell säljfinansiering i butik via kortinfrastruktur. Istället erbjuder vi digitala lösningar till e-handel för detaljhandeln och i butiken. Vi har stort fokus på tekniska lösningar som är flexibla och lätta för både handlare och kunder, säger Mikael Johansson, chef för segmentet Ecommerce Solutions.

I segmentet Consumer Lending (f.d. Direct to Consumer) erbjuder TF Bank konsumentkrediter utan säkerheter till kreditvärdiga privatpersoner.

– Consumer Lending ger en mer exakt beskrivning av innehållet i vår verksamhet än Direct to Consumer. Detta ger en tydligare bild över vad vi faktiskt erbjuder, såväl till nya som befintliga kunder och investerare, säger Espen Johannesen, chef för segmentet Consumer Lending.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2018 kl. 08.10 CET

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland och Lettland via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i två affärssegment; Consumer Lending och Ecommerce Solutions. 

Om oss

TF Bank bildades i Sverige 1987 med syfte att erbjuda finanslösningar till kunder som beställde varor från postorderkataloger.Med tiden har koncernen vuxit både vad det gäller produkterbjudande, intäkter och geografisk närvaro.Idag erbjuder TF Bank konsumentbanktjänster genom en hög grad av automatisering i sin egenutveckladeIT-plattform som är skapad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar.TF Bank bedriver bankverksamhet, med in- och utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige och Finland, utlåningsverksamhetmot privatpersoner i Norge och Polen, samt gränsöverskridande utlåningsverksamhet i Danmark, Estland och Lettland.Koncernens huvudsakliga verksamhet består av utlåning till allmänheten genom två segment, Direct to Consumer och Sales Finance.Direct to Consumer omfattar främst krediter till privatpersoner. Sales Finance erbjuder finansieringslösningar för hantering av fakturabetalningar och avbetalningsköp.

Prenumerera

Dokument & länkar