TF Bank publicerar Årsredovisningen 2017

Report this content

TF Banks årsredovisning samt risk- och kapitaltäckningsrapport för 2017 har publicerats på www.tfbankgroup.com 

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, Investor Relations, +46 706 26 95 33, ir@tfbank.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TF Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018 kl 0900 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar