TF Bank utser valberedning för årsstämman 2020

Report this content

TF Bank meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2020, som kommer att hållas torsdagen den 7 maj 2020. Valberedningen har till uppgift att för årsstämman 2020 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden åt styrelseledamöter, revisor och ersättning för utskottsarbete.

Enligt principerna beslutade på årsstämman 2019 för hur valberedningen ska utses så har de röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen rätt att utse en ledamot vardera. Ledamoten som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen. Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2019 och består av följande ledamöter: 

  • Paul Källenius, representerar TFB Holding AB 
  • Erik Selin, representerar Erik Selin Fastigheter AB  
  • Jonas Weil, representerar Merizole Holding LTD  
  • Mari Thjømøe, styrelseordförande TF Bank AB  
  • Paul Källenius har utsetts till valberedningens ordförande.  

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2020 kan göra det genom att skicka
e-post till ir@tfbank.se eller skriva till: TF Bank Group AB (publ), Att: Valberedningen, Norrlandsgatan 7, 111 43 Stockholm, senast den 14 februari 2020.
 

För ytterligare information, kontakta:
Mattias Carlsson, VD, mattias.carlsson@tfbank.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 10.00 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Plattformen är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och utlåningsverksamhet till över 2 miljoner konsumenter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Inom segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank nästa generations betal- och utcheckningslösningar för e-handlare i Norden, Estland och Polen, samt kreditkort i Norge och Tyskland. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar