• news.cision.com/
  • Thinc Collective AB/
  • Thinc Jetty Collective: Swedavia väljer Context Media AB som mediebyråpartner– uppdraget värderas till 45 MSEK över tre år.

Thinc Jetty Collective: Swedavia väljer Context Media AB som mediebyråpartner– uppdraget värderas till 45 MSEK över tre år.

Report this content

Thinc-bolaget Context Media skall teckna avtal med Swedavia för mediebyråuppdrag. Avtalet innefattar mediestrategi och medieförmedling och löper över tre år med möjlighet till ytterligare 36 optionsmånader. Avtalet uppskattas till ett värde av 45 MSEK sett över tre år med där den beräknade takvolymen är 60 MSEK. Swedavia garantera inga volymer.

Avtal kommer att tecknas när avtalsspärr enligt LUF har upphört eller 10 dagar från det att allmän förvaltningsdomstol, om den har fattat interimistiskt beslut, upphävt det beslutet.

”Mycket glädjande att vi får förtroendet för detta nya uppdrag. Tillsammans med hur året inletts för våra befintliga kunder gör detta att vi ser mycket positivt på 2022.” säger Anders Wallqvist, Ordförande i Context Media och koncernchef i Thinc Jetty Collective.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
anders.wallqvist@thinccollective.se

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar