Dela

Kontakt

 • Anders Wallqvist

  VD


  Södra Hamngatan 35 411 10 GÖTEBORG
  0707220842
  0707220842
  http://www.thinccollective.se
 • Citat

  Tillväxtplan för 2024 ligger fast
  Anders Wallqvist
  Nu satsar vi på Stockholm och bygger upp ett stort kontor på samma sätt som i Göteborg.
  Anders Wallqvist, VD, Thinc Collective AB
  Efter ett mycket starkt första kvartal hade vi ett mer neutralt andra kvartal åter följt av ett starkt, tredje kvartal jämfört med tidigare år. Tillväxttakten, mätt i Byråintäkt (bruttovinst), är över tid jämn och tillförlitlig. Thinc är dessutom både snabba i omställning internt och har erbjudanden som står sig starkt i såväl hög-, som lågkonjunktur. Detta gör Thinc till en trygg och ständigt växande affär och leverantör.
  Anders Wallqvist
  Våra globala partners upptäcker oss också allt mer och vi får fler förfrågningar än tidigare om utmaningar som skall lösas i Norden. En del av dem får vi äran att faktiskt jobba med och andra kommer inte riktigt i mål men kännedomen, attraktionen och uppvaktningen växer. Överlag har Thinc och Thincs olika bolag slutit många nya kundavtal över året; fler än någonsin. Branschen minskar totalt 6 % ackumulerat i år (22% bara i augusti) enligt Sveriges Mediebyråers rapport 2309, medan vi ökar byråintäkten med 19% under samma period. Signalen om vår lösningskraft gentemot kundernas behov är därmed tydlig. Nedgång på något område uppvägs alltså mer än väl av tillväxt inom andra.
  Anders Wallqvist
  Det är både prishöjningar, arbete med att verkligen få ut all debiterbar tid och nya innovativa tjänster som skapat den goda vinstökningen.
  Anders Wallqvist
  Vi gläds inte minst åt att vi i Norge vunnit vår första offentliga upphandling för en del av Oslo kommun, vilket breddar affären och ger oss en stabilare bas på den norska marknaden.
  Anders Wallqvist
  Thinc inleder året med fortsatt omsättningstillväxt trots den osäkra marknaden.
  Anders Wallqvist
  Vi är mycket nöjda att vårt marginalarbete gett resultat så fort, vilket jag vill tacka alla medarbetare för.
  Anders Wallqvist
  När vi stänger böckerna för Q4 och därmed för 2022 kan vi konstatera att vi är mer än nöjda och att vi åstadkommit vad vi lovat.
  Anders Wallqvist
  Året som helhet landade i en omsättning på 336 mkr mot föregående års 151 mkr. Proforma är vi uppe i ca 380 mkr, vilket inneburit en organisk tillväxt om hela 32%. EBITDA uppgår till 6,9 mkr jämför med 2,9 mkr föregående år,vilket innebär en ökning med 138%.
  Anders Wallqvist
  Vi är trygga i våra mål och vår tillväxtsresa
  Anders Wallqvist
  Styrelsens förslag till årsstämman i maj blir därmed redan i år att 2 öre per aktie delas ut eller totalt ca 3,3 mkr. 
  Anders Wallqvist
  Vi har också beslutat att skriva ned balanserade utvecklingskostnader med 20 miljoner kronor. Detta är utvecklingskostnader som tillkom vid det omvända förvärvet av Jetty under 2021. Det skall betonas att nedskrivningen är en engångseffekt som inte har något effekt på koncernens kassaflöde, men som ger Jetty ett realistiskt värde med hänsyn till de tuffa år företaget mött under pandemin och rådande lågkonjuktur. 
  Anders Wallqvist
  Förvärvet av SAFIR ger Thinc ökad tillväxtkraft och stärker upp affärsområdet Strategy på ett önskvärt sätt. SAFIR kompletterar Thinc genom att både bredda och vässa vårt erbjudande inom kommunikationsområdet Investor Relations där SAFIR har extremt hög kompetens och en stark kundbas.
  Anders Wallqvist, VD Thinc Collective AB
  Det finns flera anledningar till att vi har valt Thinc som vår framtida ägarpartner, inte minst möjligheten att kunna fortsätta arbeta under eget varumärke i en större kontext. Vi tror verkligen på Thincs affärsidé och ser goda möjligheter att bredda vårt tjänsteerbjudande med ytterligare spetskompetens via våra nya systerbolag.
  Niklas Alm, grundare, partner samt arbetande ordförande i SAFIR.
  Förvärvet av FAB ger Thinc ökad tillväxtkraft och stärker upp affärsområdet Creatives på ett bra sätt. FAB kompletterar Thinc genom att både bredda och vässa vårt erbjudande i Göteborg. Vi verkligen älskar deras energi och drivkraftsförmåga.
  Anders Wallqvist
  Det finns många anledningar till att vi har valt Thinc som vår framtida ägarpartner. Vi tror verkligen på deras affärsidé och ser goda möjligheter att bredda vårt tjänsteerbjudande med ytterligare spetskompetens via våra systerbolag. Vi ser också att Thinc delar våra värderingar och vår syn på såväl kommunikation som på branschens utveckling. Vi är övertygade om att vägen framåt stavas tillsammans.
  Maja Kipatsi Danell
  Vår försäljning ökar väsentligt jämfört med året innan och vi visar vårt värde genom både nya affärer och utveckling av befintliga affärer.
  Anders Wallqvist
  Förbättrade marginaler och hög tillväxt präglar Q2 2022
  Anders Wallqvist
  Konsolidering har fått vara viktigt eftersom hög tillväxt och flera förvärv under 2021 och under Q1 2022 krävt tid och energi för att landa och bli en tydlig och trygg del av helheten. Verksamheten i övrigt fortsätter bevisasin existens som koncern genom att kontinuerligt förbättra det interna arbetet och ökad omsättning.
  Anders Wallqvist
  Rörelsen mot att tydligare arbeta mot ComTech dvs den ökade it-,teknik-, och webbbaserade delen av verksamheten fortsätter skapa synergier i koncernen och mot koncernens kunder.
  Anders Wallqvist
  Med ett fantastiskt första halvår bakom oss är jag övertygad om att vi trots många orosmoln i vår omvärld kan leverera mot vårt långsiktiga tillväxtmål och närma oss de lönsamhetsmål som vi satt upp.
  Anders Wallqvist
  Vi är stolta över att inleda året med stark tillväxt på +34% organisk proforma med förbättrad EBITDA trots den turbulenta omvärld vi lever i. Den goda efterfrågan vi hade under slutet av 2021 har fortsatt in i första kvartalet.
  Anders Wallqvist
  En fantastisk första kvartalsrapport för den nya koncernen
  Anders Wallqvist
  Nya finansiella målet - vi dubblar omsättningsmålet för 2026!
  Anders Wallqvist
  Med en samlad proforma omsättning på 286 mkr (203) och ett EBITDA före minoritetsandelar på 10 mkr (2,4) har koncernen vuxit mer än 40 procent och ökat lönsamheten med hela 7,5 mkr!
  Anders Wallqvist
  Våra långsiktiga finansiella mål kommer att vara styrande för vårt arbete mot högre tillväxt, förvärv och ytterligare förbättrad lönsamhet.”
  Anders Wallqvist
  Vi har nu lagt en bra grund för fortsatt långsiktigt och konkurrenskraftigt värdeskapande. Vår tydliga entreprenöriella anda och stora kompetens inom media och kommunikation leder nu vägen mot långsiktig tillväxt och ökad lönsamhet
  Anders Wallqvist
  Thincs affärsmodell attraherade oss av den anledningen att de låter entreprenörer få vara det fullt ut.
  Lena F Stenberg, VD, DNA Agency
  Nu växer dock bolagens gemensamma försäljning ojusterat hela 50% till ca 120 Mkr för Q1-Q3 och med en EBITDA på +2,3 Mkr exklusive Jetty.
  Anders Wallqvist
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp