Thule Group (publ) – Delårsrapport första kvartalet, januari-mars, 2018

  • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 1 611 Mkr (1 526) vilket motsvarar en ökning om 5,6 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade försäljningen med 5,5 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 309 Mkr (271), vilket motsvarar en ökning med 14,2 procent och en marginal om 19,2 procent (17,7). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 8,4 procent och marginalen förbättrades med 0,5 procentenheter.

  • Nettoresultat uppgick till 220 Mkr (197).

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -214 Mkr (-172).

  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,15 kr (1,94).

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.thulegroup.com 


Telefonkonferens
En kombinerad press- och analytikerkonferens med Magnus Welander, vd och koncernchef, samt Lennart Mauritzson, CFO, hålls idag den 25 april, 2018, kl 09:30 (CET). 
Telefonkonferensen hålls på engelska.
Information om telefonkonferensen finns tillgänglig på www.thulegroup.com

---

Denna information är sådan information som Thule Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 07.45 CET.

---

---

Vid frågor vänligen kontakta
Fredrik Erlandsson
SVP Communications och Investor Relations
Tel: 070 309 00 21
E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com

---

Om Thule Group
Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder bolaget produkter inom produktkategorierna Sport&Cargo Carriers (t.ex takräcken, takboxar, hållare för cykel-, vatten- och vintersport som transporteras med bil), Packs, Bags & Luggage (t.ex. dator- och kameraväskor, vandringsryggsäckar, resväskor), RV Products (t.ex markiser, cykelhållare och tält för husbilar och husvagnar) och Active with Kids (t.ex cykelkärror, barnvagnar, barncykelstolar).
Thule Group har cirka 2 200 anställda vid 9 produktionsanläggningar och 35 försäljningskontor över hela världen. Produkterna säljs på 140 marknader och försäljningen under 2017 uppgick till 5,9 miljarder kronor.
www.thulegroup.com   

Taggar:

Om oss

Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder vi produkter inom två segment: Outdoor&Bags (bl.a. utrustning för cykel, vatten och vintersporter, takboxar, cykelkärror, barnvagnar, babyjoggers, dator- och kameraväskor, ryggsäckar och fodral förmobiltelefoner och annan digital utrustning), samt Specialty (bl.a. snökedjor). Våra produkter säljs på 136 marknader över hela världen. Vi är fler än 2.200 anställda som arbetar på 10 fabriker och fler än 35 försäljningskontor över hela världen. Försäljningen under 2013 uppgick till 4,3 miljarder svenska kronor. Läs mer på www.thulegroup.com