Resenärerna ger tummen upp för Veolia Transport

Veolia Transports resenärer är lika nöjda eller ännu nöjdare än de var föregående år, det visar den kundundersökning som företaget genomförde under våren. Prisvärdhet, tillförlitlighet och turtäthet var några områden som särkilt utmärkte sig.

I undersökningen tillfrågades resenärerna hur de upplevde Veolia Transports service, till exempel vad gäller turtäthet, prisvärdhet, personalens bemötande och information. Inom samtliga områden i undersökningen blev resultatet att kunderna upplevde lika hög eller ännu högre nöjdhet jämfört med föregående år.

Hela 87 procent svarade att de tyckte att linjen de för tillfället färdades på var bra över lag. Föregående år var siffran 85 procent.

- Vi är väldigt glada över att få ta del av ett så tydligt positivt resultat. Det visar att värdegrundsarbetet och våra utbildningar i kundbemötande det senaste året har gett resultat. Vi har känt av det tidigare, men nu kan vi också se det svart på vitt, säger Claes Gotthold, ansvarig för säkerhet, kvalitet och miljö på Veolia Transport.

På nio av underökningens tjugotre frågor var förbättringen mer än tre procentenheter från föregående års resultat.

Analyser av undersökningen har utförts av CMA Research. Datainsamlingen genomfördes under 8-21 april 2013 av Veolia Transports medarbetare. Totalt har 9776 enkäter samlats in. 36 depåer och linjer deltog i undersökningen.

Syftet med undersökningen var att ta reda på vad resenärerna tycker om Veolia Transports trafik. Underlaget ligger till grund för förbättringsarbetet.

Nöjd-kund-undersökningar genomförs av Veolia två gånger om året. Nästa undersökning kommer att genomföras i höst.

Kontaktperson: Claes Gotthold, ansvarig för säkerhet, kvalitet och miljö
Tfn: 08-629 50 90

Veolia Transport Sverige AB driver persontrafik på uppdrag åt regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och landsting i hela Sverige och driver dessutom egen kommersiell tåg- och busstrafik. Vi är specialiserade på att lösa kunders behov av resor med buss, tåg, spårvagn, taxi och båt. Veolia Transport är en av Sveriges största operatörer inom persontrafik. Varje dag genomförs hundratusentals resor med Veolia Transport i Sverige och våra dotterbolag, People Travel Troup, Flygbussarna, Styrsöbolaget och Taxi Stor & Liten. Säkerhet, pålitlighet och service är prioriterat i arbetet som utförs av cirka 4 200 medarbetare runt om i landet. Huvudkontoret ligger i Sundbyberg.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Vi är väldigt glada över att få ta del av ett så tydligt positivt resultat. Det visar att värdegrundsarbetet och våra utbildningar i kundbemötande det senaste året har gett resultat. Vi har känt av det tidigare, men nu kan vi också se det svart på vitt.
Claes Gotthold, ansvarig för säkerhet, kvalitet och miljö på Veolia Transport.