Avtal klart inom bevakning – strejk och blockad återkallas

Report this content

Svenska Transportarbetareförbundet och Almega Säkerhetsföretagen har via medling kommit överens om ett nytt Bevaknings- och säkerhetsavtal. Därmed återkallas den varslade strejken och blockaden.

Det nya avtalet höjer ingångslönen med 2 290 kronor per månad fördelat på två år, ett extra lönepåslag ges till de som arbetat fem år eller mer i branschen och varseltiden vid schemaläggning höjs till sex dagar.

- Vi har fått igenom förbättringar på samtliga av de delar som vi begärde. Nu höjs ingångslönen, de med minst fem år i branschen får ett extra lönepåslag och förutsägbarheten vid schemaläggning blir bättre, säger Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande.

Ingångslönen höjs år ett med 940 kronor per månad och år två med 1 350 kronor. Ett extra lönepåslag med 100 kronor per månad ges till alla som arbetat fem år eller mer i yrket och får i total löneökning mellan 7,5 och 10,1 procent under avtalsperioden.

- Vi har nått en lösning som innehåller förbättringar för bevakningsbranschen. Transport har fått genomslag på samtliga av de tre krav som vi ställde. Sedan är det tråkigt att Almega Säkerhetsföretagen inte kunde ge med sig förren nu. Utan kompetenta medlare hade uppgörelsen inte varit möjlig. Men nu har vi äntligen en överenskommelse och den är acceptabel, säger Tommy Wreeth.

Avtalsperioden löper under två år.

Mer information finns på transport.se

Pressenheten
010-480 33 70
press@transport.se

Om oss

Svenska Transportarbetareförbundet är fackförbundet som organiserar en rad olika branscher och yrkesområden, inom främst transportnäring, renhållning och bevakningsbranschen. Förbundet bildades 1897.

Prenumerera

Citat

Vi har fått igenom förbättringar på samtliga av de delar som vi begärde. Nu höjs ingångslönen, de med minst fem år i branschen får ett extra lönepåslag och förutsägbarheten vid schemaläggning blir bättre
Tommy Wreeth