Regeringen måste stoppa slopade SÄPO-kontroller för viss bevakningspersonal

Report this content

Parterna inom bevakning, Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet, lämnar nu in ett gemensamt remissvar till den statliga Ordningsvaktsutredningen.

  • ”Vi har en total samsyn. Den nya ordningsvaktslagen måste genomföras. Men regeringen måste samtidigt stoppa utredningens dåliga förslag om att avskaffa SÄPO-kontrollerna för vissa medarbetare.”, säger Säkerhetsföretagens ordförande Joachim Källsholm.
  • ”Idag kontrolleras samtliga medarbetare av SÄPO och den ordningen vill vi behålla. Vi bedömer inte att det finns något politiskt stöd för konsekvenserna av utredningens förslag – att extremister skulle kunna arbeta med bevakning för kommuner och i företag. Förra gången justitiedepartementet utredde frågan stoppade dåvarande ministern Thomas Bodström förslaget, vi hoppas att regeringen gör likadant den här gången”, säger Tommy Wreeth, ordförande för Transportarbetareförbundet.

Utredningen innehåller också förslag som välkomnas av parterna.

  • ”Branschen har krävt länge att utbildningen ska förlängas, vilket utredningen ger gehör för. Dessutom förstärks ordningsvakternas arbetsmiljö genom tydliga krav på hur samverkan med polisen ska se ut.”, säger Tommy Wreeth.
  • ”Att ordningsvakter föreslås få beviljas i trygghetsskapande syfte samt få möjlighet att utföra transporter av omhändertagna avlastar polisen. Vi är positiva till att utredningen föreslår att ordningsvakternas roll som komplement till polisen kvarstår samt att polisens ledning och styrning stärks. Särskilt i det skarpa läge med ökad kriminalitet är en tät samverkan med polisen helt avgörande”, avslutar Joachim Källsholm.


Läs vår debattartikel i DN


Frågor om utredningen och parternas remissvar kan ställas till:

Li Jansson, bransch- och näringspolitisk chef, Säkerhetsföretagen
Jerker Nilsson, central ombudsman, Svenska Transportarbetareförbundet
Martin Bjurhem, VD för Bevakningsbranschens Yrkes- och arbetsmiljönämd

Prenumerera