Transport varslar om strejk och blockad inom bevakning

Report this content

Förhandlingarna på Bevaknings- och säkerhetsavtalet har strandat mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Almega Säkerhetsföretagen. Därför tvingas nu Transport att varsla om konflikt.

Bakgrunden är arbetsgivarnas ovilja att möta de förslag som Transport lagt fram om högre ingångslöner, ett utvecklat lönesystem där erfarenhet och kompetens ska premieras samt bättre förutsägbarhet i schemaläggningen.

- Både vi och arbetsgivarna är överens om att branschen har problem med att rekrytera och behålla personal. För att få fler till yrket och som också stannar måste vi höja ingångslönen och premiera erfarenhet- och kompetens. Men det säger Almega blankt nej till, säger Tommy Wreeth, förbundsordförande i Transport.

Yrkesstatusen och attraktiviteten till branschen behöver stärkas och Transport menar att det inte går med dagens skamliga ingångslön och den nästintill obefintliga löneutvecklingen. Branschen behöver också hänga med i samhällsutvecklingen och möta de nya krav som ställs i yrket.

- Den här yrkeskåren är polisens förlängda arm. För att kunna möta de krav på trygg- och säkerhet som samhället i dag ställer krävs bättre arbetsvillkor. Våra medlemmar behöver respektabla villkor för det utsatta arbete som de utför, säger Tommy Wreeth.

Förutsägbarheten i schemaläggningen behöver också bli bättre. Arbetstiden är dygnet runt och gör det extra svårt att få livspusslet att gå ihop.

Om konflikten

Konflikten bryter ut i olika steg om inte Transport och Säkerhetsföretagen kommit överens om ett nytt avtal innan den 28 juni.

Varslet är uppbyggt i olika delar. Första delen startar natten till onsdag den 28 juni klockan 00.00 och innefattar blockad mot nyanställning, inhyrning, mertid och övertid för samtliga företag som är anslutna till Säkerhetsföretagen inom Bevaknings- och säkerhetsavtalet.

Andra delen innebär total arbetsnedläggelse det vill säga strejk. Måndag den 3 juli klockan 03.00 bryter första strejken ut och omfattar flygplatskontrollanter på Bromma Flygplats och Landvetter Flygplats. Onsdag 5 juli klockan 19.00 utbryter strejk på Arlanda Flygplats och omfattar bland annat arbete inom röntgen, varukontroller och grindmottagning. Fredag den 7 juli klockan 22.30 utbryter strejk på Ringhals kärnkraftverk och omfattar skyddsvakter.

Blockaden berör omkring 200 företag och 20 000 anställda. Strejken berör fyra arbetsplatser och cirka 450 anställda.

Läs mer på transport.se. Se varslet i sin helhet i bifogad bilaga.

Pressenheten
010-480 33 70
press@transport.se

Om oss

Svenska Transportarbetareförbundet är fackförbundet som organiserar en rad olika branscher och yrkesområden, inom främst transportnäring, renhållning och bevakningsbranschen. Förbundet bildades 1897.

Prenumerera

Citat

Våra medlemmar behöver respektabla villkor för det utsatta arbete som de utför
Tommy Wreeth