Transportarbetareförbundet överklagar dom om uteslutning av aktiv SD-medlem

Report this content

Transportarbetareförbundet (Transport) överklagar Tingsrättens dom (T 15871-19) om att ogiltigförklara uteslutandet av Mats Fredlund, kommunfullmäktigeledamot för Sverigedemokraterna i Kiruna. Överklagan lämnas in till Hovrätten tisdagen den 23 mars 2021.

Transport överklagar domen eftersom vi tvärtemot Tingsrätten anser att våra stadgar är tillräckligt tydliga för att kunna utesluta dem som aktivt inte arbetar för allas lika värde.

Förbundet tycker att det är fel av Tingsrätten att inte beskriva aktivt engagemang i SD som oförenlig med vår verksamhet.

”Vi utesluter inte medlemmar på grund av vad de röstar på. Däremot menar vi att man inte aktivt kan ta på sig ett förtroendeuppdrag för en organisation som motverkar förbundets uppgift”, säger Lars Mikaelsson förbundssekreterare på Transport.

”Eftersom vi är en fackförening och arbetar för arbetares villkor är det viktigt att vi i det arbetet kan kroka arm arbetare emellan. Det är det som är grunden i det fackliga löftet. Vi skulle aldrig komma på tanken att ställa arbetare emot varandra. Eller att höja vissa arbetare samtidigt som vi sänker andra.” säger Lars Mikaelsson.

Slutligen vill Transport hänvisa till ILO 87 artikel 3 som Sverige ratificerat som beskriver att fackföreningar och arbetsgivareorganisationer själva har rätt att upprätta sina regler och stadgar, samt att välja sina representanter i full frihet. Därtill säger den att offentliga myndigheter ska avstå från alla ingripanden som begränsar denna rätt eller hindrar dess lagliga utövande. Det är därmed upp till Transport att själva bestämma och tolka sina stadgar, utan statens inblandning.

”Tingsrättens dom är ett hot mot vår förening, det vi gemensamt arbetar för och i längden ett hot mot hela demokratin.” säger Lars Mikaelsson.

För mer information:

Presskontakt@transport.se

010-480 33 70

Prenumerera