Transports uttalande i hamnfrågan 2019-02-27

Transport har tagit del av hamnarbetarförbundets besked om ytterligare stridsåtgärder under deras presskonferens idag och nu även erhållit varslet skriftligt. Situationen är mycket allvarlig för både den svenska modellen, svenska hamnarbetare och svenska hamnar.

Transport har även indirekt fått en hemställan om sympatiåtgärder från Hamnarbetarförbundet. Vid en första bedömning av sympatibegäran så framstår det ju dock som både komplicerat och märkligt att vi ska besluta om sympatiåtgärder för att teckna ett avtal som vi som förbund redan har och äger, ett avtal som vi dessutom är bundna av fredsplikt genom. I tillägg till det kan vi fortsatt inte stå bakom Hamnarbetarförbundets hållning i den här konflikten. 

Utifrån detta håller vi det för högst osannolikt att Transport skulle vidtaga några sympatiåtgärder. Ett formellt beslut kommer dock att fattas vid förbundets ordinarie styrelsemöte i mars.

En sak som vi dock delar hamnarbetarförbundets uppfattning i är att arbetsgivarorganisationens åtgärd är mycket kraftfull och allvarlig, det bästa sättet att möta detta är att alla hamnarbetare är organiserade inom ett och samma förbund istället för splittrade på två olika förbund som båda arbetar för sina medlemmars bästa. Vi vill därför ännu en gång välkomna Hamnarbetarförbundet till förnyade samtal om att återkomma till Transport för att vi tillsammans skall driva villkoren framåt för alla Sveriges hamnarbetare 

Tommy Wreeth, förbundsordförande

Peter Winstén, avtalssekreterare

För mer information kontakta Maria Arkeby, kommunikationschef Svenska Transportarbetareförbundet Tel. 0708-67 47 40, maria.arkeby@transport.se.

Svenska Transportarbetareförbundet är ett fackförbund inom LO. Förbundet bildades 1897 och har cirka 57 000 medlemmar. Förbundet organiserar en rad olika branscher och yrkesområden inom främst transportnäring, renhållning och bevakningsbranschen. 

 

 

Prenumerera