Arbetsdomstolen har klargjort att 45 § MBL är tandlös

Med anledning av att Arbetsdomstolen den 18 juni meddelade en dom (nr 56/08) där man avslår Sveriges Hamnars talan om skadestånd för brott mot varselregeln i 45 § MBL ger förbundet följande kommentar.

- Vi kan bara beklaga att 45 § MBL visat sig vara en tandlös regel när det gäller kravet på ett varsels innehåll. Att det inte ställs högre krav på att ett fackförbund tydligt anger skälet till varför man vidtar stridsåtgärder är ännu en tydlig signal om att våra konfliktregler behöver ses över, säger Patrik Eidfelt, förhandlingschef för Sveriges Hamnar.

Sveriges Hamnar stämde Hamnarbetarförbundet av det skälet att vi inte ansåg att varslet angav orsaken till konflikten. Vi är väldigt besvikna över Arbetsdomstolens dom och tvingas bara konstatera att det uppenbarligen räcker med ett allmänt hållet varsel innan man vidtar stridsåtgärder som orsakar skador för miljoner kronor, fortsätter Patrik Eidfelt.

För mer information kontakta Patrik Eidfelt, förhandlingschef Sveriges Hamnar tfn: 0730-44 71 31

Om oss

Transportgruppen består av åtta arbetsgivarförbund inom transportsektorn; Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar samt Sveriges Transportindustriförbund. Ingår i Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar