Svenska Transportarbetarförbundet och Svenska Hamnarbetarförbundet varslar återigen om strejk

Report this content

Svenska Transportarbetareförbundet och Svenska Hamnarbetarförbundet varslar återigen om strejk för att bevara stuverimonopolet Det är omvittnat svårt för nya aktörer att etablera ny verksamhet i hamnarna. Olika hinder finns runt om i Europa. I Sverige har de fackliga organisationerna länge effektivt hindrat nya företag från att komma in och bedriva godshantering i hamnarna.EU-kommissionen förbereder nu ett direktiv vars syfte är att underlätta för nya aktörer att etablera sig i Europas hamnar. Fackföreningarna har tidigare strejkat i protest mot förslaget. Den 25 september 2001 genomförde Svenska Transportarbetareförbundet och Svenska Hamnarbetarförbundet en tvåtimmarsstrejk. Den 6 november 2001 genomförde Svenska Hamnarbetarförbundet ytterligare en två- timmarsstrejk. Sveriges Hamnar yrkade i det läget att Arbetsdomstolen skulle ogiltigförklara strejken. Yrkandet lämnades utan bifall. Nu är det åter dags. Såväl Svenska Transportarbetareförbundet som Svenska Hamnarbetarförbundets medlemmar kommer att strejka fredagen den 24 januari mellan kl 12.00 - 15.00 i protest mot direktivförslaget. "Det är helt befängt att detta kan vara tillåtet" säger Jan Appelgren vVD i Sveriges Hamnar. En tretimmarsstrejk kan tyckas vara obetydlig men konsekvenserna av en sådan för vår branschs´ kunder kan bli ofantliga. Vi är helt i händerna på fackföreningarnas ensidiga avgörande av dispensansökningar. Om ej sådana beviljats skulle det inneburit förödande konsekvenser för bl a SAAB i Trollhättan och vissa pappersbruk på Norrlandskusten. Här måste snarast till en lagändring." Ytterligare upplysningar: Jan Appelgren, vice verkställande direktör och förhandlingschef i Sveriges Hamnar, tel 0730-44 71 27. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/21/20030121BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/21/20030121BIT00780/wkr0002.pdf

Dokument & länkar